Voorbeeldvideo's interpreteren

Als uw site schendingen in de vorm van misleidende functionaliteit bevat, krijgt u mogelijk video's met de functionaliteit te zien zoals deze op uw site wordt weergegeven (meer informatie). Deze video's bevatten visuele annotaties die u helpen de schendingen te vinden en op te lossen.

Blauwe omtrek: Een blauwe omtrek rond een pagina-element geeft aan dat de focus op het element ligt of dat het element actief is. Dit is het gedeelte van de pagina (bijvoorbeeld het hoofdvenster, een menuselectie of een knop) waar naartoe is genavigeerd tijdens de beoordeling van uw site. Er kan op zijn geklikt, het element kan zijn geactiveerd via een tabblad of door te tikken, of het kan op een andere manier zijn benadrukt. Aan de hand van de blauwe omtrek kunt u het beoordelingstraject van uw site volgen.

Rechterdeelvenster: Wanneer een afzonderlijk tabblad of venster op uw site wordt geopend, wordt dit rechts van uw video weergegeven, naast de primaire webpagina. Als er bijvoorbeeld een pop-underpagina wordt geopend die uit het zicht wordt weergegeven wanneer er op een menu-item wordt geklikt, wordt deze pop-under weergegeven in het rechterdeelvenster. Of wanneer er een nieuw tabblad wordt geopend door op een knop op de pagina te klikken, wordt dat tabblad weergegeven in het rechterdeelvenster. Wanneer er meer afzonderlijke vensters of tabbladen worden geopend, gaan de vorige vensters of tabbladen een positie omlaag in het rechterdeelvenster en wordt het nieuwste venster of tabblad bovenaan weergegeven met een blauwe omtrek. Met het venster aan de zijkant kunt u eenvoudiger de misleidende functionaliteit uw site te bekijken. Als er nog meer tabbladen en vensters zijn geopend, wordt dit aangegeven met tellerpictogrammen (zie hieronder).

Klikdoel: Er worden blauwe concentrische cirkels weergegeven op de video waar een klik (computer) of tik (mobiel apparaat) plaatsvindt.  

Apparaatpictogrammen: De pictogrammen in de linkerbenedenhoek geven het type beoordeling van de functionaliteit aan. Als de beoordeling van toepassing is op het gebruik van een computer, ziet u dit pictogram: Desktop icon for example videos. Als de beoordeling van toepassing is op een mobiel apparaat, wordt het volgende pictogram weergegeven: Mobile icon for example videos.

Tellerpictogrammen: Als er nog meer vensters en tabbladen zijn geopend, worden onderaan het rechterdeelvenster tellerpictogrammen weergegeven. Zo geeft Counter icon (6) for example videos aan dat er zes aanvullende vensters of tabbladen zijn geopend. Counter icon (6) for example videos geeft aan dat er tien of meer vensters of tabbladen zijn geopend.

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?