Beoordelingen van misleidende functionaliteit

We beoordelen een gedeelte van uw pagina's

Bij een beoordeling van uw site op misleidende functionaliteit worden niet alle pagina's van uw site bekeken. In plaats daarvan bekijken we een gedeelte van de pagina's en maken we melding van de door ons aangetroffen misleidende functionaliteit. (Als uw beoordelingsstatus 'Negatief' is, kunt u in de kolom 'Wat we hebben gevonden' van het rapport zien welke schendingen we hebben aangetroffen.) Als u uw site ter beoordeling indient, bekijken we een nieuwe reeks pagina's. Dit betekent dat het mogelijk is dat we misleidende functionaliteit aantreffen die tijdens eerdere beoordelingen niet is gevonden.

Over domeinen en subdomeinen

In het rapport 'Misleidende functionaliteit' worden problemen getoond die invloed hebben op elke pagina, tot en met uw hoofddomein. Houd er rekening mee dat als u uw site indient ter beoordeling, er een beoordeling wordt uitgevoerd voor het volledige sitedomein en niet alleen de subdomeinen waarvoor u bent geregistreerd. 

Meer informatie over de domeinen van uw site en het rapport 'Misleidende functionaliteit'

Beoordelingsstatus

U ziet bovenaan het rapport een van de volgende statussen:

Niet beoordeeld: We hebben de misleidende functionaliteit op uw site nog niet beoordeeld. Misleidende functionaliteit is ontworpen om te misleiden en moet van uw site worden verwijderd. 

Positief: We hebben uw site beoordeeld en geen aanzienlijke hoeveelheid misleidende functionaliteit aangetroffen op uw pagina's. 

Negatief: We hebben uw site beoordeeld en meerdere instanties van misleidende functionaliteit aangetroffen. U moet de problemen zo snel mogelijk verhelpen en uw site indienen voor een nieuwe beoordeling. Als uw site deze status behoudt, voorkomt Chrome dat er nieuwe vensters en tabbladen worden geopend en worden alle advertenties verwijderd.

Beoordeling in behandeling: Uw site is ingediend voor een beoordeling. U kunt de site niet opnieuw ter beoordeling indienen totdat deze beoordeling is afgerond. Als uw site de status 'Negatief' had, kan de handhaving in deze periode worden onderbroken.

Als uw site voor het eerst de status 'Negatief' krijgt, sturen we minimaal dertig kalenderdagen voordat de Chrome-handhaving van start gaat een e-mail naar geregistreerde site-eigenaren en -gebruikers en kunt u de site indienen voor een nieuwe beoordeling.

De beoordelingscyclus

U moet in de volgende gevallen de problemen met uw site verhelpen en de site ter beoordeling indienen:

Houd er rekening mee dat gebruikers met beperkte rechten het rapport wel kunnen bekijken, maar de site niet kunnen indienen voor een beoordeling.

Chrome-handhavingsstatus en indiening ter beoordeling

 • Als uw site de status 'Negatief' heeft, kunt u tweemaal zonder vertraging een beoordeling aanvragen. Als uw site de status 'Negatief' behoudt, kunt u dertig dagen nadat u uw vorige beoordeling heeft aangevraagd geen derde beoordeling of vervolgbeoordeling aanvragen.
 • De Chrome-handhaving gaat van start op de datum die is opgegeven in het rapport 'Misleidende functionaliteit' als uw site de status 'Negatief' behoudt. Meer informatie over handhaving met betrekking tot het rapport 'Misleidende functionaliteit'

De timing en Chrome-handhaving controleren als uw site de status 'Negatief' heeft

 • Indiening eerste beoordeling: De Chrome-handhaving is onderbroken terwijl het verzoek wordt verwerkt. Als het resultaat van de beoordeling negatief is, kan er meteen een verzoek voor een tweede beoordeling worden ingediend.
 • Indiening tweede beoordeling: De Chrome-handhaving is onderbroken terwijl het verzoek wordt verwerkt. Als het resultaat van de beoordeling negatief is, kan er dertig dagen lang geen verzoek voor een derde beoordeling worden ingediend en wordt de Chrome-handhaving gestart op de datum die is opgegeven in het rapport 'Misleidende functionaliteit'.
 • Indiening van derde en volgende beoordelingen: Deze verzoeken kunnen pas dertig dagen na aanvraag van de vorige beoordeling worden ingediend, of als de beoordelingsstatus van de site van 'Negatief' wordt gewijzigd in 'Positief'.
Een voorbeeld

In het volgende voorbeeld wordt uiteengezet hoe Chrome-handhaving werkt wanneer er na meerdere sitebeoordelingen geen problemen worden verholpen op een site met de status 'Negatief'.

De site example.com ontvangt een melding dat de site de status 'Negatief' heeft en dat er over 30 dagen wordt gestart met handhaving. Vervolgens gebeurt het volgende:

 1. De webmaster verhelpt of verwijdert sommige problemen met misleidende functionaliteit onmiddellijk en dient example.com in voor een beoordeling. Dit is de eerste beoordeling.
 2. De beoordelingsresultaten zijn zeven dagen later bekend en de site behoudt de status 'Negatief'. Er zijn nu nog 23 dagen voordat de Chrome-handhaving van start gaat als de problemen niet worden verholpen.
 3. Drie dagen later verwijdert of verhelpt de webmaster aanvullende problemen met misleidende functionaliteit en dient deze de site in voor een nieuwe beoordeling. Dit is de tweede beoordeling. De site kan nu 30 dagen lang geen verzoek voor een beoordeling indienen. Als de site de status 'Negatief' behoudt, wordt er na 20 dagen gestart met de Chrome-handhaving.
 4. De beoordelingsresultaten zijn zes dagen later bekend en de site behoudt de status 'Negatief'. De site kan nog 24 dagen lang geen verzoek voor een beoordeling indienen, maar de Chrome-handhaving gaat over 14 dagen van start. Dit betekent helaas dat de Chrome-handhaving 10 dagen voordat de site opnieuw een beoordeling kan aanvragen, wordt geactiveerd.

Meerdere negatieve statussen in een periode van één jaar

Vanaf mei 2019 wordt de periode waarin u problemen kunt oplossen en een beoordeling kunt aanvragen steeds korter telkens wanneer de status van uw site verandert van 'Niet beoordeeld' of 'Positief' in 'Negatief' binnen een periode van één jaar (365 dagen). Daarnaast kunt u, als u binnen een periode van één jaar drie keer of vaker de status 'Negatief' heeft gekregen, vierentwintig uur lang geen beoordeling aanvragen.

De eerste keer dat de status van uw site binnen een periode van één jaar 'Negatief' is, heeft u dertig dagen de tijd om de problemen op te lossen en een beoordeling aan te vragen voordat de handhaving wordt geactiveerd. Als u voor de tweede keer de status 'Negatief' krijgt, heeft u zeven dagen de tijd. Als uw site drie keer of vaker de status 'Negatief' krijgt in een periode van één jaar, wordt de handhaving meteen gestart en kunt u de site vierentwintig uur lang niet ter beoordeling indienen.

In de onderstaande tabel ziet u een samenvatting.

Aantal negatieve statussen binnen een periode van één jaar Tijd voordat de handhaving wordt geactiveerd Mogelijkheid om een sitebeoordeling aan te vragen
1 30 dagen Meteen na melding van status 'Negatief'
2 7 dagen Meteen na melding van status 'Negatief'
3 0 dagen (onmiddellijke handhaving) 24 uur na melding van status 'Negatief'


Onthoud dat er rekening is gehouden met de bovenstaande periode in de status Handhaving bovenaan het rapport.

Als u uw site ter beoordeling indient, wordt de handhaving onderbroken tot de beoordeling is afgerond.

Een voorbeeld

In het volgende voorbeeld wordt de periode van Chrome-handhaving geïllustreerd wanneer de status van een site meerdere keren in een periode van één jaar 'Positief' en 'Negatief' is.

De status van de site example.com is in een periode van één jaar twee keer veranderd van 'Positief' naar 'Negatief' en heeft zojuist voor de derde keer de status 'Negatief' gekregen. 

Vervolgens gebeurt het volgende:

 1. Aangezien dit de derde status 'Negatief' is in een periode van één jaar, start de handhaving meteen.
 2. De webmaster corrigeert of verwijdert de misleidende functionaliteit, maar kan de site vierentwintig uur na melding van de status 'Negatief' niet ter beoordeling indienen. De handhaving is tijdens deze periode nog steeds van kracht.
 3. Na vierentwintig uur dient de webmaster example.com in ter beoordeling. 
 4. De status van de site verandert in 'Beoordeling in behandeling' en de handhaving wordt onderbroken terwijl de site wordt beoordeeld.
 5. De beoordelingsresultaten zijn vier dagen later bekend en de status van de site wordt gewijzigd in 'Positief'.
 6. De status van handhaving wordt ingesteld op 'Uit'. 

Als de site binnen deze periode van één jaar weer de status 'Negatief' krijgt, wordt de handhaving onmiddellijk gestart en kan de webmaster de site opnieuw vierentwintig uur lang niet ter beoordeling indienen.

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?