Korzystanie z interfejsu Ad Experience Report API

Interfejs Ad Experience Report API to dostępny publicznie, otwarty interfejs API (interfejs programowania aplikacji), za którego pomocą możesz uzyskać:

  • Listę witryn o stanie „Failing” (Stwierdzono naruszenia).
  • Informacje o stanie dowolnej witryny.

Pozwala on programistom tworzyć aplikacje, które mogą wchodzić w bezpośrednią interakcję z raportem na temat widoczności reklamy. 

Więcej informacji (tylko w języku angielskim) znajdziesz w dokumentacji interfejsu Ad Experience Report API.

Jeśli nie jesteś programistą, możesz użyć narzędzia APIs Explorer

Jeśli nie jesteś programistą, ale chcesz skorzystać z interfejsu Ad Experience Report API, możesz to zrobić w narzędziu APIs Explorer. Pozwoli Ci to:

Uzyskiwanie listy witryn o stanie „Failing” (Stwierdzono naruszenia)

Pamiętaj, że witryny o stanach pokontrolnych „Passing” (Brak naruszeń) i „Not reviewed” (Nie sprawdzono) NIE SĄ uwzględniane w odpowiedzi violatingSites (Witryny naruszające zasady).
  1. Otwórz eksplorator dla interfejsu Ad Experience Report API na stronie https://developers.google.com/apis-explorer/#s/adexperiencereport/v1/adexperiencereport.violatingSites.list. Wyświetli się strona „Try this API” (Wypróbuj ten interfejs API).
  2. Wyczyść pole wyboru Google OAuth 2.0.
  3. Kliknij Execute (Wykonaj). W sekcji „Response” (Odpowiedź) wyświetli się lista witryn o stanie „Failing” (Stwierdzono naruszenia). Lista będzie zawierała wyniki dotyczące środowiska komputerowego i mobilnego.

Uzyskiwanie informacji o stanie dowolnej witryny

  1. Otwórz eksplorator dla interfejsu Ad Experience Report API na stronie https://developers.google.com/apis-explorer/#s/adexperiencereport/v1/adexperiencereport.sites.get. Wyświetli się strona „Try this API” (Wypróbuj ten interfejs API).
  2. W sekcji „Request parameters” (Parametry żądania) w polu name (nazwa) wpisz sites/ i nazwę witryny zakodowaną w adresie URL. Na przykład w przypadku witryny https://www.google.com należałoby wpisać sites/https%3A%2F%2Fwww.google.com.
  3. Wyczyść pole wyboru Google OAuth 2.0.
  4. Kliknij Execute (Wykonaj). W sekcji „Response” (Odpowiedź) podany jest stan lepszych reklam na komputery i urządzenia mobilne pojawiających się w danej witrynie.
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?