Poprawianie błędów i przesyłanie witryny do sprawdzenia

Jeśli kontrola Twojej witryny wykryła irytujące reklamy, napraw je i prześlij witrynę do ponownego sprawdzenia.

Jeśli po wykonaniu tych instrukcji dalej masz pytania, przeczytaj najczęstsze pytania dotyczące raportu na temat widoczności reklamy.
 1. Otwórz Raport na temat widoczności reklamy.
 2. Na panelu bocznym wybierz Desktop (komputer) lub Mobile (telefony komórkowe) w zależności od tego, który raport chcesz wyświetlić.
 3. Sprawdź problemy z widocznością reklamy wyświetlone na kartach Site design issues (Problemy z projektem witryny)  (wyświetla się domyślnie) i Creative issues (Problemy z kreacją). 
 4. Napraw każdy problem z widocznością reklamy. 
  • W przypadku problemów z kreacją, takich jak automatyczne odtwarzanie filmu z dźwiękiem, zalecamy zidentyfikowanie reklam, których widoczność została źle oceniona, razem z zespołem operacyjnym ds. reklam.
  • W przypadku problemów z projektem strony, takich jak reklamy z odliczaniem pokazywane przed wyświetleniem strony, zalecamy zidentyfikowanie szablonów lub kodu, które doprowadziły do wystąpienia problemu z widocznością reklamy, wspólnie z projektantami witryny.
 5. W obszarze „Request review” (Poproś o sprawdzenie) opisz, w jaki sposób poszczególne problemy zostały rozwiązane, podając przy tym jak najwięcej szczegółów. 
  • Po przesłaniu oceny ten opis jest wysyłany do webmastera Twojej domeny oraz wszystkich właścicieli i użytkowników witryn, którzy zostali dodani w Search Console. Więcej informacji 
 6. Kliknij I fixed this (Poprawione). Otworzy się okno dialogowe z prośbą o potwierdzenie, że wiesz, w jaki sposób podane przez Ciebie informacje zostaną wykorzystane.
 7. Zaznacz pole wyboru I have fixed all the issues (Wszystkie problemy zostały naprawione) i kliknij Submit (Prześlij).
 • Ponieważ sprawdzamy tylko próbkę stron, gdy prześlesz witrynę do ponownego sprawdzenia, możemy znaleźć nowe błędy. Dlatego musisz poprawić wszystkie problematyczne reklamy w witrynie, nie tylko te, które zostały wymienione w raporcie.
 • Wiadomości należy przesyłać tylko w języku angielskim. W przypadku innych języków treść zostanie przetłumaczona przez Tłumacza Google.
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?