Uzyskiwanie dostępu do raportu na temat widoczności reklamy i korzystanie z niego

Uzyskiwanie dostępu do raportu

Raport na temat widoczności reklamy jest dostępny dla użytkowników i właścicieli usług internetowych zweryfikowanych w Search Console.

Wyświetlanie informacji o widoczności reklamy

Powyżej: wyświetlanie przykładowych informacji o widoczności reklamy w raporcie na temat widoczności reklamy

Raport na temat widoczności reklamy mogą wyświetlać użytkownicy i właściciele usług internetowych, którzy zostali zweryfikowani w Search Console. Udostępnia on informacje o widoczności reklam na komputerach i urządzeniach mobilnych.

 1. Wejdź na stronę https://www.google.com/webmasters/tools/ad-experience-desktop-unverified.
 2. W panelu po lewej stronie, w sekcji „Ad Experience” (Widoczność reklamy) wybierz Desktop (Komputer) lub Mobile (Urządzenia mobilne), by wyświetlić raport dla danego środowiska.
 3. Jeśli masz więcej niż jedną usługę internetową zweryfikowaną w Search Console, wybierz tę, której informacje dotyczące widoczności reklam chcesz wyświetlić.
  Jeśli Twoja witryna ma stan pokontrolny „Not reviewed” (Nie sprawdzono), nie musisz nic więcej robić.
 4. Kliknij kartę Site design issues (Problemy z projektem witryny) lub Creative issues (Problemy z kreacją). Więcej informacji
 5. W przypadku każdej reklamy kliknij view examples (wyświetl przykłady) w kolumnie „What we found” (Znalezione elementy). Otworzy się okno dialogowe z opisem danej reklamy i adresem URL strony, na której została ona znaleziona. W zależności od tego, w jaki sposób witryna została sprawdzona, możesz też zobaczyć obrazy lub film przedstawiające wygląd reklamy na stronie.
  • Jeśli są one dostępne, obejrzyj je, by zobaczyć, jak dana reklama wyglądała na stronie.
  • Kliknij adres URL widoczny pod przykładem, by otworzyć stronę, gdzie dana reklama została znaleziona.
  • Możesz przechodzić między przykładami, klikając przyciski następny > lub poprzedni < na dole okna dialogowego.
  • Jeśli to możliwe, kliknij Download video (Pobierz film), by zapisać film w pliku MP4.
 6. Gdy przejrzysz wszystkie przykłady widoczności reklam, zamknij okno dialogowe i przejdź do następnego wiersza raportu.

Pobieranie raportu

Możesz pobrać raport na temat widoczności reklamy, by na przykład udostępnić go członkom swojej organizacji lub innym osobom odpowiedzialnym za te reklamy albo jeśli chcesz współpracować na współdzielonej wersji raportu.

 1. W prawym górnym rogu raportu kliknij Download report (Pobierz raport).
 2. Wybierz format – CSV, jeśli chcesz pobrać wartości rozdzielane przecinkami, lub Google Docs (Dokumenty Google), by pobrać raport w arkuszu kalkulacyjnym Google. 
 3. Kliknij OK.

Co, jeśli Google nie może skontaktować się z webmasterem, bo nie jest on zarejestrowany w Search Console?

Webmasterzy powinni dodać swoje witryny do Search Console:

 1. Wejdź na stronę https://www.google.com/webmasters/tools/home.
 2. Wpisz adres URL swojej witryny.
 3. Kliknij Add a Property (Dodaj usługę). 
 4. Postępuj zgodnie z instrukcjami, by zweryfikować własność witryny.
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?