Xóa thông tin từ Google

Bạn có thể yêu cầu Google xóa thông tin cá nhân nhạy cảm của mình, như số tài khoản ngân hàng hoặc hình ảnh chữ ký viết tay của bạn, khỏi kết quả tìm kiếm của Google.

Thông tin Google sẽ xóa

Hãy xem Chính sách xóa của chúng tôi để biết những thông tin Google sẽ xóa.

Nếu muốn xóa ảnh, liên kết hồ sơ hoặc trang web khỏi kết quả của Google Tìm kiếm, thông thường bạn cần phải yêu cầu chủ sở hữu trang web (quản trị viên web) xóa thông tin.

Tại sao phải liên hệ với quản trị viên web?

Ngay cả khi Google xóa trang web hoặc hình ảnh khỏi kết quả tìm kiếm của chúng tôi, trang web vẫn tồn tại và có thể được tìm thấy thông qua URL tới trang web, chia sẻ trên các mạng truyền thông xã hội hoặc các công cụ tìm kiếm khác. Đây là lý do tại sao lựa chọn tốt nhất của bạn là liên hệ với quản trị viên web, người có thể xóa trang hoàn toàn.

Nếu ảnh hoặc thông tin hiển thị trong kết quả tìm kiếm của Google thì điều đó chỉ có nghĩa rằng thông tin đó tồn tại trên Internet chứ không có nghĩa là Google đã xác nhận thông tin đó.

Bạn muốn làm gì?

 • Xóa thông tin mà bạn nhìn thấy trong Google Tìm kiếm
 • Ngăn thông tin hiển thị trong Google Tìm kiếm

Thông tin mà tôi muốn xóa là:

 • Trong kết quả tìm kiếm của Google và trên một trang web
 • Chỉ trong kết quả tìm kiếm của Google

 • Không, làm cách để tôi làm điều đó?
 • Không, tôi không thể tìm thấy bất kỳ thông tin liên hệ nào
 • Không, tôi không thích do đặc điểm của thông tin được hiển thị
 • Tôi muốn xóa thông tin về bản thân theo luật bảo vệ dữ liệu của châu Âu
 • Có, nhưng họ chưa trả lời
 • Có và trang web đã được cập nhật

Tôi muốn xóa

 • Thông tin liên hệ như số điện thoại, địa chỉ email hoặc tên người dùng
 • Một hình ảnh của tôi
 • Số ID do chính phủ cấp.
 • Số tài khoản ngân hàng hoặc thẻ tín dụng của tôi
 • Một trang web khiêu dâm có chứa tên đầy đủ hoặc tên doanh nghiệp
 • Hình ảnh chữ ký viết tay của tôi:
 • Nội dung cần được xóa vì các lý do pháp lý khác

Có phải bạn (hoặc một người nào đó bạn được ủy quyền đại diện) có trong hình ảnh hoặc video không và có phải bạn đang khỏa thân hoặc họ đang có hành vi khiêu dâm không?

 • Có
 • Không

Đã bao giờ bạn đồng ý phân phối hình ảnh hoặc video đó chưa?

 • Có, nhưng không phải trên trang web này.
 • Không

Chọn quốc gia cấp ID:

 • Khác

Chọn loại ID được hiển thị:

 • Hộ chiếu
 • Giấy phép lái xe
 • Số an sinh xã hội
 • Khác

Trang có chứa nội dung khiêu dâm hay không?

 • Không

Tên đầy đủ hoặc tên doanh nghiệp có xuất hiện trên trang web mà không có sự đồng ý của bạn không?

 • Không

Trang có vi phạm Nguyên tắc về chất lượng dành cho Quản trị viên web của Google không? Hãy truy cập liên kết ở trên nếu bạn không chắc chắn.

 • Không

Tôi muốn xóa

 • Thông tin liên hệ như số điện thoại, địa chỉ email hoặc tên người dùng
 • Một hình ảnh của tôi
 • Số ID do chính phủ cấp.
 • Số tài khoản ngân hàng hoặc thẻ tín dụng của tôi
 • Một trang web khiêu dâm có chứa tên đầy đủ hoặc tên doanh nghiệp
 • Hình ảnh chữ ký viết tay của tôi:
 • Nội dung cần được xóa vì các lý do pháp lý khác

Có phải bạn (hoặc một người nào đó bạn được ủy quyền đại diện) có trong hình ảnh hoặc video không và có phải bạn đang khỏa thân hoặc họ đang có hành vi khiêu dâm không?

 • Có
 • Không

Đã bao giờ bạn đồng ý phân phối hình ảnh hoặc video đó chưa?

 • Có, nhưng không phải trên trang web này.
 • Không

Chọn quốc gia cấp ID:

 • Khác

Chọn loại ID được hiển thị:

 • Hộ chiếu
 • Giấy phép lái xe
 • Số an sinh xã hội
 • Khác

Trang có chứa nội dung khiêu dâm hay không?

 • Không

Tên đầy đủ hoặc tên doanh nghiệp có xuất hiện trên trang web mà không có sự đồng ý của bạn không?

 • Không

Trang có vi phạm Nguyên tắc về chất lượng dành cho Quản trị viên web của Google không? Hãy truy cập liên kết ở trên nếu bạn không chắc chắn.

 • Không

Tôi muốn xóa

 • Thông tin liên hệ như số điện thoại, địa chỉ email hoặc tên người dùng
 • Một hình ảnh của tôi
 • Số ID do chính phủ cấp.
 • Số tài khoản ngân hàng hoặc thẻ tín dụng của tôi
 • Một trang web khiêu dâm có chứa tên đầy đủ hoặc tên doanh nghiệp
 • Hình ảnh chữ ký viết tay của tôi:
 • Nội dung cần được xóa vì các lý do pháp lý khác

Có phải bạn (hoặc một người nào đó bạn được ủy quyền đại diện) có trong hình ảnh hoặc video không và có phải bạn đang khỏa thân hoặc họ đang có hành vi khiêu dâm không?

 • Có
 • Không

Đã bao giờ bạn đồng ý phân phối hình ảnh hoặc video đó chưa?

 • Có, nhưng không phải trên trang web này.
 • Không

Chọn quốc gia cấp ID:

 • Khác

Chọn loại ID được hiển thị:

 • Hộ chiếu
 • Giấy phép lái xe
 • Số an sinh xã hội
 • Khác

Trang có chứa nội dung khiêu dâm hay không?

 • Không

Tên đầy đủ hoặc tên doanh nghiệp có xuất hiện trên trang web mà không có sự đồng ý của bạn không?

 • Không

Trang có vi phạm Nguyên tắc về chất lượng dành cho Quản trị viên web của Google không? Hãy truy cập liên kết ở trên nếu bạn không chắc chắn.

 • Không

Bạn có phải là quản trị viên web không?

 • Không