Xóa thông tin từ Google

Nếu bạn muốn xóa ảnh, liên kết đến một hồ sơ hoặc trang web khỏi kết quả tìm kiếm của Google, thông thường bạn cần phải liên hệ với chủ sở hữu trang web (quản trị viên web) và yêu cầu họ xóa thông tin.

Nếu bạn cần phải xóa thông tin cá nhân nhạy cảm (như số tài khoản ngân hàng hoặc hình ảnh chữ ký viết tay của bạn) khỏi kết quả tìm kiếm, hãy sử dụng trang này để yêu cầu chúng tôi xóa thông tin đó. Hãy xem Chính sách xóa của chúng tôi để tìm hiểu thêm về thông tin mà Google sẽ xóa.

Tại sao phải liên hệ với quản trị viên web?

Ngay cả khi Google xóa trang web hoặc hình ảnh khỏi kết quả tìm kiếm của chúng tôi, trang web vẫn tồn tại và có thể được tìm thấy thông qua URL tới trang web, chia sẻ trên các mạng truyền thông xã hội hoặc các công cụ tìm kiếm khác. Đây là lý do tại sao lựa chọn tốt nhất của bạn là liên hệ với quản trị viên web, người có thể xóa trang hoàn toàn.

Nếu ảnh hoặc thông tin hiển thị trong kết quả tìm kiếm của Google thì điều đó chỉ có nghĩa rằng thông tin đó tồn tại trên Internet chứ không có nghĩa là Google đã xác nhận thông tin đó.

Bạn muốn làm gì?

 • Xóa thông tin mà bạn nhìn thấy trong Google Tìm kiếm
 • Ngăn thông tin hiển thị trong Google Tìm kiếm

Thông tin mà tôi muốn xóa là:

 • Trong kết quả tìm kiếm của Google và trên một trang web
 • Chỉ trong kết quả tìm kiếm của Google

 • Không, làm cách để tôi làm điều đó?
 • Không, tôi không thể tìm thấy bất kỳ thông tin liên hệ nào
 • Tôi muốn xóa thông tin về bản thân theo luật bảo vệ dữ liệu của châu Âu
 • Có, nhưng họ chưa trả lời
 • Có và trang web đã được cập nhật

Tôi muốn xóa

 • Thông tin liên hệ như số điện thoại, địa chỉ email hoặc tên người dùng
 • Một hình ảnh của tôi
 • Số ID do chính phủ cấp.
 • Thông tin không chính xác hoặc không đúng về tôi
 • Một trang web không phù hợp, độc hại hoặc spam
 • Số tài khoản ngân hàng hoặc thẻ tín dụng của tôi
 • Một trang web khiêu dâm có chứa tên đầy đủ hoặc tên doanh nghiệp
 • Hình ảnh chữ ký viết tay của tôi:
 • Nội dung cần được xóa vì các lý do pháp lý khác

Chọn quốc gia cấp ID:

 • Khác

Chọn loại ID được hiển thị:

 • Hộ chiếu
 • Giấy phép lái xe
 • Số an sinh xã hội
 • Khác

 • Tôi thấy hình ảnh không phù hợp hoặc có nội dung người lớn
 • Tôi muốn báo cáo nội dung lạm dụng trẻ vị thành niên
 • Tôi muốn báo cáo tải xuống độc hại
 • Tôi muốn báo cáo kết quả tìm kiếm spam

Trang có chứa nội dung khiêu dâm hay không?

 • Không

Tên đầy đủ hoặc tên doanh nghiệp có xuất hiện trên trang web mà không có sự đồng ý của bạn không?

 • Không

Trang có vi phạm Nguyên tắc về chất lượng dành cho Quản trị viên web của Google không? Hãy truy cập liên kết ở trên nếu bạn không chắc chắn.

 • Không

Tôi muốn xóa

 • Thông tin liên hệ như số điện thoại, địa chỉ email hoặc tên người dùng
 • Một hình ảnh của tôi
 • Số ID do chính phủ cấp.
 • Thông tin không chính xác hoặc không đúng về tôi
 • Một trang web không phù hợp, độc hại hoặc spam
 • Số tài khoản ngân hàng hoặc thẻ tín dụng của tôi
 • Một trang web khiêu dâm có chứa tên đầy đủ hoặc tên doanh nghiệp
 • Hình ảnh chữ ký viết tay của tôi:
 • Nội dung cần được xóa vì các lý do pháp lý khác

Chọn quốc gia cấp ID:

 • Khác

Chọn loại ID được hiển thị:

 • Hộ chiếu
 • Giấy phép lái xe
 • Số an sinh xã hội
 • Khác

 • Tôi thấy hình ảnh không phù hợp hoặc có nội dung người lớn
 • Tôi muốn báo cáo nội dung lạm dụng trẻ vị thành niên
 • Tôi muốn báo cáo tải xuống độc hại
 • Tôi muốn báo cáo kết quả tìm kiếm spam

Trang có chứa nội dung khiêu dâm hay không?

 • Không

Tên đầy đủ hoặc tên doanh nghiệp có xuất hiện trên trang web mà không có sự đồng ý của bạn không?

 • Không

Trang có vi phạm Nguyên tắc về chất lượng dành cho Quản trị viên web của Google không? Hãy truy cập liên kết ở trên nếu bạn không chắc chắn.

 • Không

Bạn có phải là quản trị viên web không?

 • Không