Κατάργηση πληροφοριών από το Google

Η Αναζήτηση Google εμφανίζει πληροφορίες που συλλέγονται από ιστοτόπους σε ολόκληρο τον ιστό. Ο καλύτερος τρόπος για να καταργήσετε πληροφορίες σχετικά με εσάς από τα αποτελέσματα αναζήτησης της Google είναι να επικοινωνήσετε με τον κάτοχο του ιστοτόπου που δημοσίευσε τις πληροφορίες. Εάν τις καταργήσει, η Google δεν θα βρει τις πληροφορίες για να τις εμφανίσει στα αποτελέσματα αναζήτησης.

Εάν ο κάτοχος του ιστοτόπου δεν τις καταργήσει, η Google θα καταργήσει ορισμένα είδη ευαίσθητων προσωπικών στοιχείων.

Επικοινωνήστε με τον κάτοχο του ιστοτόπου

Για να επικοινωνήσετε με τον κάτοχο του ιστοτόπου:

  • Σύνδεσμος "Επικοινωνήστε μαζί μας": Βρείτε τον σύνδεσμο "Επικοινωνήστε μαζί μας" ή μια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για τον κάτοχο του ιστοτόπου. Αυτές οι πληροφορίες βρίσκονται συνήθως στο κάτω μέρος της αρχικής σελίδας του ιστοτόπου.
  • Εύρεση στοιχείων επικοινωνίας με τη χρήση του Whois: ("ποιος είναι;"): Μπορείτε να πραγματοποιήσετε μια αναζήτηση Whois ("ποιος είναι;") για τον κάτοχο του ιστοτόπου χρησιμοποιώντας το Google. Μεταβείτε στη διεύθυνση google.com και κάντε μια αναζήτηση whois www.example.com. Μπορείτε να βρείτε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου επικοινωνίας με τον κάτοχο του ιστοτόπου στην ενότητα Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου υπεύθυνου εγγραφής ή στην ενότητα Επικοινωνία με τον διαχειριστή.
  • Επικοινωνία με την εταιρεία φιλοξενίας του ιστοτόπου: Το αποτέλεσμα της αναζήτησης Whois περιλαμβάνει συνήθως πληροφορίες σχετικά με την εταιρεία φιλοξενίας του ιστοτόπου. Εάν δεν μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον κάτοχο του ιστοτόπου, δοκιμάστε να επικοινωνήσετε με την εταιρεία φιλοξενίας του ιστοτόπου.

Επικοινωνήστε με την Google για την κατάργηση ευαίσθητων προσωπικών στοιχείων

Η Google ενδέχεται να καταργήσει προσωπικά στοιχεία που δημιουργούν σημαντικούς κινδύνους κλοπής ταυτότητας, οικονομικής απάτης ή άλλων ειδικών ζημιών.

Πληροφορίες που μπορεί να καταργηθούν

  • Αριθμοί εθνικής ταυτοποίησης, όπως Αριθμοί Κοινωνικής Ασφάλισης των ΗΠΑ, Ενιαίος Αριθμός Φορολογικού Μητρώου Αργεντινής, Cadastro de pessoas físicas (Αριθμός Μητρώου Φυσικών Προσώπων) Βραζιλίας, Αριθμός Μητρώου Κατοίκου Κορέας, Ταυτότητα Κατοίκου Κίνας, κ.λπ.
  • Αριθμοί τραπεζικών λογαριασμών
  • Αριθμοί πιστωτικών καρτών
  • Εικόνες υπογραφών
  • Ακατάλληλες εικόνες με γυμνό ή σεξουαλικό περιεχόμενο που ανέβηκαν ή κοινοποιήθηκαν χωρίς την άδειά σας
  • Εμπιστευτικά, προσωπικά ιατρικά αρχεία ιδιωτών

Κατάργηση άλλων στοιχείων

Η Google καταργεί επίσης περιεχόμενο για συγκεκριμένους νομικούς λόγους, συμπεριλαμβανομένων των αναφορών παραβίασης πνευματικών δικαιωμάτων. Μπορείτε να ζητήσετε από την Google να καταργήσει άλλα στοιχεία εκτός από προσωπικά στοιχεία.

Προτού υποβάλετε ένα αίτημα, ανατρέξτε στις Πολιτικές καταργήσεων για να μάθετε ποιες πληροφορίες θα καταργήσει η Google.

Τι θέλετε να κάνετε;