Κατάργηση πληροφοριών από το Google

Κατανοούμε ότι ορισμένες φορές μπορεί να αναζητάτε έναν τρόπο για να καταργήσετε περιεχόμενο που σας αφορά και το οποίο βρήκατε στην Αναζήτηση Google. Σε περιορισμένες περιπτώσεις, η Google ενδέχεται να καταργήσει συνδέσμους που οδηγούν στις πληροφορίες από την Αναζήτηση Google.

Σημαντικό: Η Αναζήτηση Google εμφανίζει πληροφορίες που συλλέγονται από ιστοτόπους σε ολόκληρο τον ιστό. Ακόμα και αν καταργήσουμε ένα στοιχείο περιεχομένου από την Αναζήτηση Google, το περιεχόμενο μπορεί να εξακολουθεί να υπάρχει στον ιστό. Αυτό σημαίνει ότι κάποιος μπορεί ακόμα να βρίσκει το περιεχόμενο στη σελίδα που το φιλοξενεί, σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σε άλλες μηχανές αναζήτησης ή χρησιμοποιώντας άλλους τρόπους. Για αυτόν τον λόγο, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον κάτοχο του ιστοτόπου και να του ζητήσετε να καταργήσει το περιεχόμενο. Μάθετε πώς μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον κάτοχο ενός ιστοτόπου.

Αν ο κάτοχος του ιστοτόπου καταργήσει τα στοιχεία, αυτά θα καταργηθούν τελικά και από την Αναζήτηση Google, ως μέρος της συνηθισμένης διαδικασίας ενημέρωσης. Ωστόσο, μπορείτε επίσης να μας ενημερώσετε για μη ενημερωμένο περιεχόμενο με το εργαλείο κατάργησης μη ενημερωμένου περιεχομένου.

Προσωπικά στοιχεία που θα καταργήσει η Google

Αν δεν μπορείτε να ζητήσετε από τον κάτοχο ενός ιστοτόπου να καταργήσει το περιεχόμενο από τον ιστότοπο, η Google ενδέχεται να καταργήσει προσωπικά στοιχεία που δημιουργούν σοβαρό κίνδυνο για κλοπή ταυτότητας, οικονομική απάτη ή άλλες ειδικές ζημιές. Τα παρακάτω άρθρα παρέχουν λεπτομέρειες σχετικά με τους διαθέσιμους τύπους καταργήσεων:

Σας συνιστούμε να διαβάσετε το άρθρο για την κατάργηση που σχετίζεται με το αίτημά σας. Αν πιστεύετε ότι το αίτημά σας πληροί τις απαιτήσεις που περιγράφονται σε αυτό το άρθρο, μπορείτε να υποβάλετε αίτημα κατάργησης σύμφωνα με τις οδηγίες στο άρθρο.

Άλλα στοιχεία που θα καταργήσει η Google

Η Google καταργεί επίσης περιεχόμενο για συγκεκριμένους νομικούς λόγους, συμπεριλαμβανομένων των αναφορών παραβίασης πνευματικών δικαιωμάτων DMCA και των εικόνων σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών. Για να ζητήσετε την κατάργηση περιεχομένου για νομικούς λόγους, χρησιμοποιήστε τη φόρμα του εργαλείου αντιμετώπισης νομικών προβλημάτων.

Αναζήτηση
Διαγραφή αναζήτησης
Κλείσιμο αναζήτησης
Εφαρμογές google
Κύριο μενού
Αναζήτηση στο Κέντρο Βοήθειας
true
true
true
true
100334
false