Κατάργηση πληροφοριών από το Google

Η Αναζήτηση Google εμφανίζει στοιχεία που συλλέγονται από ιστοτόπους σε ολόκληρο τον ιστό. Ο καλύτερος τρόπος, για να καταργήσετε στοιχεία σχετικά με εσάς από τα αποτελέσματα αναζήτησης της Google είναι να επικοινωνήσετε με τον κάτοχο του ιστοτόπου που δημοσίευσε τα στοιχεία. Εάν τα καταργήσει, η Google δεν θα βρει τα στοιχεία, για να τα εμφανίσει στα αποτελέσματα αναζήτησης.

Εάν ο κάτοχος του ιστοτόπου δεν τα καταργήσει, η Google θα καταργήσει ορισμένα είδη ευαίσθητων προσωπικών στοιχείων.

Επικοινωνήστε με τον κάτοχο του ιστοτόπου

Για να επικοινωνήσετε με τον κάτοχο του ιστοτόπου:

  • Σύνδεσμος Επικοινωνήστε μαζί μας: Βρείτε τον σύνδεσμο Επικοινωνήστε μαζί μας ή μια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για τον κάτοχο του ιστοτόπου. Αυτές οι πληροφορίες βρίσκονται συνήθως στο κάτω μέρος της αρχικής σελίδας του ιστοτόπου.
  • Εύρεση στοιχείων επικοινωνίας με τη χρήση του Whois: Μπορείτε να πραγματοποιήσετε μια αναζήτηση Whois ("ποιος είναι;") για τον κάτοχο του ιστοτόπου χρησιμοποιώντας το Google. Μεταβείτε στη διεύθυνση google.com και κάντε μια αναζήτηση whois www.example.com. Μπορείτε να βρείτε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου επικοινωνίας με τον κάτοχο του ιστοτόπου στην ενότητα Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου υπεύθυνου εγγραφής ή στην ενότητα Επικοινωνία με τον διαχειριστή.
  • Επικοινωνία με την εταιρεία φιλοξενίας του ιστοτόπου: Το αποτέλεσμα της αναζήτησης Whois περιλαμβάνει συνήθως πληροφορίες σχετικά με την εταιρεία φιλοξενίας του ιστοτόπου. Εάν δεν μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον κάτοχο του ιστοτόπου, δοκιμάστε να επικοινωνήσετε με την εταιρεία φιλοξενίας του ιστοτόπου.

Αν ο κάτοχος του ιστοτόπου καταργήσει τα στοιχεία, αυτά θα καταργηθούν τελικά και από την Αναζήτηση Google, ως μέρος της συνηθισμένης διαδικασίας ενημέρωσης. Για να επιταχύνετε τη διαδικασία κατάργησής τους από την Αναζήτηση Google, χρησιμοποιήστε το εργαλείο Κατάργηση παλιού περιεχομένου.

Προσωπικά στοιχεία που θα καταργήσει η Google

Αν δεν μπορείτε να ζητήσετε από έναν ιστότοπο να καταργήσει το υλικό, η Google ενδέχεται να καταργήσει προσωπικά στοιχεία που δημιουργούν σοβαρό κίνδυνο για κλοπή ταυτότητας, οικονομική απάτη ή άλλες ειδικές ζημιές. Δείτε περισσότερες συμβουλές σχετικά με συνήθη αιτήματα κατάργησης:

Εάν πιστεύετε ότι το αίτημά σας αντιστοιχεί σε κάποια από τις οδηγίες πολιτικής που αναφέρονται παραπάνω, μπορείτε να υποβάλετε αίτημα κατάργησης εδώ.

Άλλα στοιχεία που θα καταργήσει η Google

Η Google καταργεί επίσης περιεχόμενο για συγκεκριμένους νομικούς λόγους, συμπεριλαμβανομένων των αναφορών παραβίασης πνευματικών δικαιωμάτων DMCA και των εικόνων σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών. Για να ζητήσετε την κατάργηση περιεχομένου για νομικούς λόγους, χρησιμοποιήστε τη φόρμα του εργαλείου αντιμετώπισης νομικών προβλημάτων