Nghe podcast bằng dịch vụ CarPlay

Bạn có thể nghe podcast trên xe ô tô bằng Apple CarPlay. Nền tảng Carplay có thể phát những podcast mà bạn đã đăng ký, podcast trong hàng đợi và podcast bạn tải xuống.

Bạn cần gì để sử dụng CarPlay

Nghe podcast

Lưu ý quan trọng: Bạn có thể dùng điện thoại để quản lý, tìm kiếm, tải podcast xuống và thêm các tập podcast vào danh sách chờ để nghe trong khi lái xe.
Phát tập podcast mới

Để xem những tập mới của podcast mà bạn đã đăng ký, hãy làm theo các bước sau:

 1. Trên màn hình CarPlay, hãy mở ứng dụng Google Podcasts Podcast trên Google Podcasts.
 2. Chọn biểu tượng Tập mới Trang chủ.
 3. Chọn một tập podcast.
Phát các tập podcast trong hàng đợi

Mẹo: Bạn có thể dùng điện thoại để thêm các tập podcast vào danh sách chờ để nghe trong khi lái xe

 1. Trên màn hình CarPlay, hãy mở ứng dụng Google Podcasts Podcast trên Google Podcasts.
 2. Chọn biểu tượng Hàng đợi của bạn Danh sách.
 3. Chọn một tập podcast.
Phát podcast mà bạn đăng ký

Mẹo: Để nhìn thấy những tập mới của podcast mà bạn đã đăng ký, hãy chọn biểu tượng tập mới Trang chủ.

 1. Trên màn hình CarPlay, hãy mở ứng dụng Google Podcasts Podcast trên Google Podcasts.
 2. Chọn biểu tượng Hoạt động Hoạt động sau đó Chương trình đã đăng ký.
 3. Để xem danh sách các tập podcast mà một nhà xuất bản đã phát hành, hãy chọn một podcast.
Phát các tập podcast đã tải xuống

Mẹo: Bạn có thể dùng điện thoại để tải tập podcast xuống.

 1. Trên màn hình CarPlay, hãy mở ứng dụng Google Podcasts Podcast trên Google Podcasts.
 2. Chọn biểu tượng Hoạt động Hoạt động sau đó Tập tải xuống.
 3. Chọn một tập podcast.
Tiếp tục phát tập podcast bạn chưa nghe hết
 1. Trên màn hình CarPlay, hãy mở ứng dụng Google Podcasts Podcast trên Google Podcasts.
 2. Chọn biểu tượng Hoạt động Hoạt động sau đó Tập chưa nghe hết.
 3. Chọn một tập podcast.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?