Počúvanie podcastov v službe CarPlay

Počúvajte vo svojom aute podcasty v službe Apple CarPlay. Službu CarPlay môžete použiť na počúvanie podcastov, ktoré ste si predplatili alebo stiahli, ako aj tých, ktoré máte v poradí.

Čo potrebujete na používanie služby CarPlay

Počúvanie podcastov

Dôležité: Pomocou telefónu môžete podcasty spravovať, ako aj vyhľadávať a sťahovať epizódy a zaraďovať ich do poradia, aby ste ich pri jazde mohli počúvať.
Prehrávanie nových epizód

Ak si chcete zobraziť nové epizódy podcastov, ktoré odoberáte, postupujte takto:

 1. V službe CarPlay otvorte aplikáciu Podcasty Google Podcasty Google.
 2. Vyberte Nové epizódy Domov.
 3. Vyberte epizódu.
Prehrávanie epizód podcastov, ktoré máte v poradí

Tip: V telefóne môžete vytvárať poradie epizód pred cestou

 1. V službe CarPlay otvorte aplikáciu Podcasty Google Podcasty Google.
 2. Vyberte svoje poradie Zoznam.
 3. Vyberte epizódu.
Prehrávanie odberov

Tip: Ak chcete zobraziť nové epizódy podcastov, ktoré odoberáte, vyberte Nové epizódy Domov.

 1. V službe CarPlay otvorte aplikáciu Podcasty Google Podcasty Google.
 2. Vyberte možnosti Aktivita Aktivita a potom Odbery.
 3. Ak si chcete zobraziť dostupné epizódy od vydavateľa, vyberte príslušný podcast.
Prehrávanie stiahnutých epizód

Tip: V telefóne môžete sťahovať epizódy.

 1. V službe CarPlay otvorte aplikáciu Podcasty Google Podcasty Google.
 2. Vyberte možnosti Aktivita Aktivita a potom Stiahnuté súbory.
 3. Vyberte epizódu.
Ako pokračovať v počúvaní nedopočúvaných epizód
 1. V službe CarPlay otvorte aplikáciu Podcasty Google Podcasty Google.
 2. Vyberte možnosti Aktivita Aktivita a potom Nedopočúvané.
 3. Vyberte epizódu.