Om uppgifterna i statistiken om coronaviruset (covid-19)

Om denna data

Uppgifterna ändras snabbt och kan variera mellan olika platser

Uppgifterna kan ändras snabbt och fall som fortfarande rapporteras in kanske inte finns med. Data kan saknas från vissa områden eftersom den inte har publicerats eller för att den inte har publicerats nyligen. Datumintervallen för de senaste 14 dagarnas data kan ha olika startdatum eftersom tillgängligheten för uppgifterna varierar mellan olika platser.

Omfattar bekräftade och sannolika fall

Totala antal omfattar både bekräftade och sannolika fall på vissa platser. Sannolika fall identifieras av sjukvårdspersonal enligt kriterier från statliga myndigheter.

De uppdateras fortlöpande från organisationer runt om i världen

Datan kommer från Wikipedia, folkhälsomyndigheter, New York Times och andra trovärdiga källor enligt tillskrivning.

Andra webbplatser och källor kan ha andra uppgifter

Uppgifter om coronaviruset registreras och samlas in av flera olika källor. Dessa uppdateras vid olika tidpunkter och kan samla in data på olika sätt.