Hitta information om bilder på Google

Du kan hitta information om en bild om den tillhandahålls av bildens ägare eller en webbplats på Google Sök. Bildernas ägaren kan till exempel tillhandahålla bilder, upphovsrättsinformation, licensuppgifter, erkännanden och annan information. 

Läs mer om bildkällor

Bildinformationen kommer från två källor:

Läs mer om hur du rapporterar licensuppgifter eller upphovsrättinformation som du anser är felaktig.