Chúng tôi mới thông báo về những thay đổi sắp tới đối với Google Podcasts trong năm 2024. Tìm hiểu thêm tại đây.

Quản lý podcast trong Google Podcasts

Mẹo: Để sử dụng các tính năng mới nhất của Podcasts, hãy cập nhật ứng dụng Google.

Download Podcasts

Tải các tập podcast xuống
 1. Trên điện thoại hoặc máy tính bảng Android, hãy mở Google Podcasts Podcast trên Google Podcasts.
 2. Nhấn vào một podcast sau đó Tìm một tập podcast sau đó chọn biểu tượng Tải xuống Tải xuống.
Tự động tải tập podcast xuống
 1. Trên điện thoại hoặc máy tính bảng Android, hãy mở Google Podcasts Podcast trên Google Podcasts.
 2. Ở dưới cùng, hãy nhấn vào biểu tượng Trang chủ Trang chủ.
 3. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấn vào Ảnh hồ sơ hoặc tên viết tắt của bạn sau đó Tùy chọn cài đặt của Podcast.
 4. Trong phần “Nội dung tải xuống”, hãy nhấn vào Tự động tải xuống.
 5. Bật tùy chọn Tự động tải tập mới xuống.
 6. Trong phần "Podcast bạn đã đăng ký", hãy chọn các podcast mà bạn muốn tự động tải xuống.
Thay đổi thời điểm xóa tập podcast đã tải xuống

Theo mặc định, Google Podcasts sẽ xóa các tập đã tải xuống:

 • 24 giờ sau khi bạn đã nghe hết các tập này.
 • 30 ngày sau khi bạn tải các tập này xuống.

Cách thay đổi những chế độ cài đặt này:

 1. Trên điện thoại hoặc máy tính bảng Android, hãy mở ứng dụng Google Podcasts Podcast trên Google Podcasts.
 2. Ở dưới cùng, hãy nhấn vào biểu tượng Màn hình chính Trang chủ.
 3. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấn vào Ảnh hồ sơ hoặc tên viết tắt của bạn sau đó Cài đặt Podcast.
  • Đối với các tập đã nghe hết, hãy nhấn vào Xóa các tập đã nghe hết rồi chọn một khoảng thời gian.
  • Đối với các tập chưa nghe hết, hãy nhấn vào Xóa các tập chưa nghe hết rồi chọn một khoảng thời gian.
Xóa các tập podcast đã tải xuống

Để xóa:

 • Một tập cụ thể, hãy làm như sau:
  1. Nhấn vào tập podcast đó.
  2. Nhấn vào biểu tượng Đã tải xuống Đã tải xuống sau đó Xóa tập đã tải xuống.
 • Tất cả các tập đã tải xuống, hãy làm như sau:
  1. Nhấn vào biểu tượng Thư viện  sau đó Tệp đã tải xuống.
  2. Nhấn vào biểu tượng Thêm Thêm sau đó Xóa tất cả.

Làm được nhiều việc hơn với Google Podcasts

Hủy đăng ký podcast
 1. Trên điện thoại hoặc máy tính bảng Android, hãy mở Google Podcasts Podcast trên Google Podcasts.
 2. Ở dưới cùng, hãy nhấn vào biểu tượng Thư viện  sau đó Gói thuê bao.
 3. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấn vào biểu tượng Chỉnh sửa Chỉnh sửa.
 4. Để hủy đăng ký:
  • Một tập podcast: Bên cạnh tập đó, hãy nhấn vào biểu tượng Hủy đăng ký Hủy đăng ký.
  • Nhiều podcast: Chọn từng podcast một sau đó nhấn vào biểu tượng Hủy đăng ký nhiều podcast Hủy đăng ký nhiều podcast.
Hẹn giờ ngủ

Để lưu tiến trình nghe của một tập podcast, bạn có thể hẹn giờ ngủ.

 1. Hãy nhấn vào tập podcast bạn đang nghe ở dưới cuối màn hình.
 2. Di chuyển xuống phía dưới cùng, sau đó nhấn vào biểu tượng Ngủ Ngủ.
 3. Đặt đồng hồ hẹn giờ hoặc nhấn vào tùy chọn Kết thúc tập này.
 4. Nhấn vào Bắt đầu.
Xóa hoạt động trên Podcasts

Khi bạn xóa một hoạt động trên Podcasts khỏi phần Hoạt động của tôi, có thể mất đến 24 giờ thì hoạt động đó mới được xóa khỏi thẻ Lịch sử trong ứng dụng Google Podcasts.

 1. Truy cập vào Lịch sử podcast trong phần Hoạt động của tôi.
 2. Chọn hoạt động bạn muốn xóa:
  • Toàn bộ nhật ký trên Podcasts: Bên dưới thanh tìm kiếm, hãy nhấn vào Xóa.
  • Ngày cụ thể: Bên cạnh ngày bạn muốn xóa, hãy nhấn vào Xóa tất cả hoạt động vào [ngày] Xóa.
  • Hoạt động cụ thể: Bên dưới hoạt động đó, hãy nhấn vào biểu tượng Chi tiết sau đó ở trên cùng, nhấn vào biểu tượng Thêm  sau đó Xóa.
Mẹo: Khi xóa các hoạt động trên Podcasts, bạn cũng sẽ xóa các tập trên thẻ Lịch sử trong ứng dụng Google Podcasts và những tập đó sẽ được đánh dấu là chưa nghe. Khi xóa nội dung tìm kiếm, bạn cũng sẽ xóa nhật ký tìm kiếm trong ứng dụng Google Podcasts.

Truy cập vào trang web của một podcast

 1. Trên điện thoại hoặc máy tính bảng Android, hãy mở Google Podcasts Podcast trên Google Podcasts.
 2. Mở trang của podcast đó.
 3. Nhấn vào biểu tượng Truy cập vào trang web Truy cập vào trang web.

Bật hoặc tắt tùy chọn đề xuất được cá nhân hóa

Khi bạn đăng nhập vào Tài khoản Google của mình, Google có thể đề xuất podcast dựa trên:

 • Lịch sử sử dụng Google Podcasts của bạn
 • Hoạt động của bạn trên các sản phẩm của Google (nếu bạn đã bật tùy chọn Hoạt động trên web và ứng dụng).
Tìm hiểu cách kiểm soát hoạt động trong tài khoản của bạn.

Để bật hoặc tắt tùy chọn đề xuất dành riêng cho bạn, hãy làm như sau:

 1. Trên điện thoại hoặc máy tính bảng Android, hãy mở Google Podcasts Podcast trên Google Podcasts.
 2. Ở dưới cùng, hãy nhấn vào biểu tượng Trang chủ Trang chủ.
 3. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấn vào Ảnh hồ sơ hoặc tên viết tắt của bạn sau đó Tùy chọn cài đặt của Podcast.
 4. Trong phần “Khám phá”, hãy bật hoặc tắt tùy chọn Hiển thị những đề xuất phù hợp.

Bài viết có liên quan

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Hãy thử các bước tiếp theo sau:

Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính
2886401073595097760
true
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
true
true
true
true
100334