Správa podcastů v Podcastech Google

Tip: Chcete-li získat nejnovější funkce Podcastů, aktualizujte aplikaci Google.

Download Podcasts

Stažení epizod
 1. Na telefonu či tabletu Android otevřete Podcasty Google Podcasty Google.
 2. Klepněte na podcast a poté požadovanou epizodu a poté Stáhnout Stáhnout.
Automatické stahování epizod
 1. Na telefonu či tabletu Android otevřete Podcasty Google Podcasty Google.
 2. Dole klepněte na Domů Domů.
 3. Vpravo nahoře klepněte na svou profilovou fotku nebo iniciálu a poté Nastavení podcastu.
 4. V sekci Stažení klepněte na Automatické stahování.
 5. Zapněte možnost Automaticky stahovat nové epizody.
 6. V sekci Vaše odběry zapněte automatické stahování požadovaných podcastů.
Změna doby odstranění stažených epizod

Ve výchozím nastavení se stažené epizody z Podcastů Google odstraňují:

 • 24 hodin po dokončení poslechu.
 • 30 dní po stažení.

Nastavení můžete změnit následovně:

 1. Na telefonu nebo tabletu Android otevřete aplikaci Podcasty Google Podcasty Google.
 2. Dole klepněte na Domů Domů.
 3. Vpravo nahoře klepněte na svou profilovou fotku nebo iniciálu a poté Nastavení podcastu.
  • U doposlouchaných epizod klepněte na Odstranit epizody přehrané do konce a vyberte období.
  • U nedoposlouchaných epizod klepněte na Odstranit epizody nepřehrané do konce a vyberte období.
Odstranění stažených epizod

Postup odstranění:

 • Konkrétní epizoda:
  1. Klepněte na epizodu.
  2. Klepněte na Stažené Staženo a poté Odstranit stažený obsah.
 • Všechny stažené epizody:
  1. Klepněte na Aktivita Aktivita a poté Stažení.
  2. Klepněte na ikonu možností Více a poté Odstranit vše.

Další možnosti Podcastů Google

Zrušení odběru podcastu
 1. Na telefonu či tabletu Android otevřete Podcasty Google Podcasty Google.
 2. Dole klepněte na Aktivita Aktivita a poté Odběry.
 3. Vpravo nahoře klepněte na Upravit Upravit.
 4. Postup odhlášení:
  • Jeden podcast: Vedle podcastu klepněte na Odhlásit se Zrušit odběr.
  • Více podcastů: Vyberte požadované podcasty a klepněte na Odhlásit více Odhlásit více odběrů.
Přidání podcastu na plochu
 1. Na telefonu či tabletu Android otevřete Podcasty Google Podcasty Google.
 2. Otevřete stránku podcastu.
 3. Klepněte na ikonu možností Více a poté Přidat na plochu.
Tip: Pokud chcete podcast odstranit z plochy, přetáhněte ho na obrazovce do sekce Odstranit.
Nastavení časovače režimu spánku

Pokud chcete při poslechu epizody zastavit podcast na určitém místě, můžete nastavit časovač režimu spánku.

 1. Při poslechu podcastu dole klepněte na epizodu.
 2. Přejděte dolů a klepněte na Režim spánku Režim spánku.
 3. Nastavte časovač nebo klepněte na Konec této epizody.
 4. Klepněte na Start.
Smazání historie Podcastů

Když ze stránky Moje aktivita smažete aktivitu v Podcastech, může trvat až 24 hodin, než bude aktivita odstraněna z karty Historie v aplikaci Podcasty Google.

 1. Přejděte do historie Podcastů na stránce Moje aktivita.
 2. Vyberte, co chcete smazat:
  • Veškerá historie Podcastů: Pod vyhledávacím polem klepněte na Smazat.
  • Konkrétní den: Vedle příslušného dne klepněte na Smazat Smazat.
  • Skupina aktivit: Vedle skupiny klepněte na Smazat Odstranit.
  • Konkrétní aktivita: Pod požadovanou aktivitou klepněte na Podrobnosti a poté nahoře klepněte na ikonu možností  a poté Smazat.
Tip: Když smažete aktivitu v Podcastech, odstraníte epizody z karty Historie v aplikaci Podcasty Google a označíte je jako nepřehrané. Když smažete vyhledávání, vymažete historii vyhledávání v aplikaci Podcasty Google.

Návštěva webu podcastu

 1. Na telefonu či tabletu Android otevřete Podcasty Google Podcasty Google.
 2. Otevřete stránku podcastu.
 3. Klepněte na Navštívit web Navštívit web.

Zaslání daru autorům podcastu

 1. Na telefonu či tabletu Android otevřete Podcasty Google Podcasty Google.
 2. Otevřete stránku podcastu.
 3. Klepnutím na Darovat otevřete stránku k zaslání peněžitého daru.

Tip: Tuto stránku mají jen některé podcasty.

Zapnutí a vypnutí personalizovaných doporučení 

Pokud jste přihlášeni k účtu Google, může vám Google doporučovat podcasty na základě těchto kritérií:

 • vaše historie Podcastů Google,
 • vaše aktivita ve službách Google, pokud máte zapnutou Aktivitu na webu a v aplikacích.
Jak ovládat aktivitu ve vašem účtu

Zapnutí nebo vypnutí personalizovaných doporučení:

 1. Na telefonu či tabletu Android otevřete Podcasty Google Podcasty Google.
 2. Dole klepněte na Domů Domů.
 3. Vpravo nahoře klepněte na svou profilovou fotku nebo iniciálu a poté Nastavení podcastu.
 4. V sekci Prozkoumat zapněte nebo vypněte možnost Zobrazit personalizovaná doporučení.

Související články