Vytvorenie zbierky vo Vyhľadávaní a spolupráca na nej

Po vytvorení novej zbierky môžete inej osobe poslať pozvánku na jej vyhľadanie, prípadne spoluprácu na nej. Do zbierok môžete z výsledkov vyhľadávania Google pridať odkazy, obrázky a miesta. Urýchli vám to ich neskoršie vyhľadávanie.

Dôležité: Táto funkcia nie je dostupná vo všetkých krajinách a jazykoch.

Vytvorenie zbierky

V aplikácii Google

 1. V telefóne alebo tablete s Androidom otvorte aplikáciu Google Google .
 2. V dolnej časti klepnite na Zbierky a potom Nová Pridať .
 3. Pomenujte zbierku.
 4. Klepnite na Vytvoriť a potom Vyhľadať položky na pridanie.

V prehliadači

 1. V telefóne alebo tablete s Androidom prejdite na Google.com.
  • Ak ste tak ešte neurobili, prihláste sa do účtu Google.
 2. Vľavo hore klepnite na ponuku Ponukaa potom Zbierky a potom Nová Pridať .
 3. Pomenujte zbierku.
 4. Klepnite na Vytvoriť a potom Vyhľadať položky na pridanie.

Zdieľanie zbierky

V aplikácii Google

 1. V telefóne alebo tablete s Androidom otvorte aplikáciu Google Google .
 2. V dolnej časti klepnite na Zbierky.
 3. Klepnite na zbierku, ktorú chcete otvoriť.
 4. Pod názvom zbierky klepnite na Zdieľať.
 5. Zapnite zdieľanie.
  • Ak chcete v zbierke umožniť vykonávanie zmien iným osobám, vyberte Odkaz pre prispievateľov.
  • Ak chcete, aby si iné osoby mohli zbierku iba zobrazovať, vyberte odkaz Iba zobrazenie.

V prehliadači

 1. V telefóne alebo tablete s Androidom prejdite na Google.com.
  • Ak ste tak ešte neurobili, prihláste sa do účtu Google.
 2. Vľavo hore klepnite na ponuku Ponukaa potom Zbierky.
 3. Klepnite na zbierku, ktorú chcete otvoriť.
 4. Pod názvom zbierky klepnite na Zdieľať.
 5. Zapnite zdieľanie.
  • Ak chcete v zbierke umožniť vykonávanie zmien iným osobám, vyberte Odkaz pre prispievateľov.
  • Ak chcete, aby si iné osoby mohli zbierku iba zobrazovať, vyberte odkaz Iba zobrazenie.

Odstránenie zbierky

V aplikácii Google

 1. V telefóne alebo tablete s Androidom otvorte aplikáciu Google Google .
 2. V dolnej časti klepnite na Zbierky.
 3. Klepnite na zbierku, ktorú chcete otvoriť.
 4. Vpravo hore klepnite na Viac Viaca potom Odstrániť a potom Odstrániť.

V prehliadači

 1. V telefóne alebo tablete s Androidom prejdite na Google.com.
  • Ak ste tak ešte neurobili, prihláste sa do účtu Google.
 2. Vľavo hore klepnite na ponuku Ponukaa potom Zbierky.
 3. Klepnite na zbierku, ktorú chcete otvoriť.
 4. Vpravo hore klepnite na Viac Viaca potom Odstrániť a potom Odstrániť.

Dôležité: Môžete odstraňovať iba zbierky, ktoré ste vytvorili vy. Nemôžete odstraňovať zbierky vytvorené Googlom alebo inými osobami.

Súvisiace články