مدیریت اطلاعات برنامه درون‌دستگاهی

می‌توانید انتخاب کنید در دستگاه‌های به سیستم واردشده، اطلاعات برنامه‌های نصب‌شده (مانند نام و نسخه برنامه) در «حساب Google» شما ذخیره شود. از این داده‌ها استفاده می‌شود تا هنگام استفاده از «دستیار Google» یا «جستجوی Google»، تعامل با برنامه‌های نصب‌شده آسان‌تر شود. برای مثال، «دستیار Google» با این کار بهتر متوجه می‌شود از چه برنامه‌ای برای تکمیل کنش استفاده کند.

  1. به داده‌های شما در «دستیار» یا داده‌های شما در «جستجو» بروید؛
  2. در بخش «کنترل‌های سراسر Google»، روی اطلاعات برنامه درون‌دستگاهی ضربه بزنید؛
  3. اطلاعات برنامه درون‌دستگاهی را روشن کنید.

توجه: این تنظیم بر ذخیره کردن اطلاعات برنامه نصب‌شده ازسوی دیگر سرویس‌های Google، مانند Google Play یا پشتیبان‌گیری Android تأثیر ندارد.

حذف اطلاعات برنامه درون‌دستگاهی

وقتی این تنظیم خاموش باشد، اطلاعات برنامه درون‌دستگاهی از «حساب Google» حذف می‌شود. برنامه‌ها از دستگاه حذف نخواهد شد.

چگونه اطلاعات برنامه درون‌دستگاهی به شما کمک می‌کند

Google با کمک این داده‌ها تشخیص می‌دهد از چه برنامه‌ای برای انجام کار استفاده کند. برای مثال، وقتی عبارتی مثل «Hey Google, play music»‏ (Hey Google، موسیقی پخش کن) را به «دستیار Google» یا دستگاه هوشمند می‌گویید، «دستیار Google» با کمک این داده‌ها انتخاب می‌کند کدام برنامه موسیقی باز شود.

چرا اطلاعات برنامه درون‌دستگاهی روشن است

داده‌هایی را که «اطلاعات برنامه درون‌دستگاهی» ذخیره می‌کند قبلاً به‌واسطه تنظیم «اطلاعات دستگاه» ذخیره شده است. برای کمک به حفظ هماهنگی تجربه‌تان، اگر تنظیم «اطلاعات دستگاه» را روشن کرده باشید، تنظیم «اطلاعات برنامه درون‌دستگاهی» فعال خواهد بود. هروقت بخواهید می‌توانید «اطلاعات برنامه درون‌دستگاهی» را خاموش کنید.

Android iPhone و iPad