Åtgärda problem med Google Go

Åtgärda anslutningsproblem med Google Go

Om du inte kan ansluta till Wi-Fi eller har en långsam anslutning kan du testa följande lösningar:

Kontrollera att du har den senaste versionen av appen

 1. Öppna Google Go-appen Google Go på en telefon eller surfplatta med Android.
 2. Tryck på Uppdatera. Om Installerad visas har du den senaste versionen.

Aktivera Begränsat läge

Du kan aktivera Begränsat läge om du vill få sökresultat snabbare och använda mindre data.

 1. Öppna Google Go-appen Google Go.
 2. Tryck på Inställningar uppe till höger.
 3. Aktivera Använd begränsat läge under Data.

Aktivera aviseringar

 Om du har problem med att ansluta till Wi-Fi kan du aktivera aviseringar och få sökresultaten när du är online igen. 

 1. Öppna Google Go-appen Google Go.
 2. Tryck på Inställningar uppe till höger.
 3. Aktivera Sökresultaten är klara och Webbsidan har lästs in under Aviseringar.

Röstsökning fungerar inte

Kontrollera språkinställningarna

 1. Öppna Google Go-appen Google Go.
 2. Tryck på Inställningar uppe till höger.
 3. Välj önskat språk för appen.

Testa att aktivera röstsökning

 1. Öppna Google Go-appen Google Go.
 2. Tryck på mikrofonen längst ned.
 3. Lyft upp enheten och tala in något långsamt.
 4. Använd korta fraser som ”när byggdes Taj Mahal?”

Lyssnarläget är för snabbt eller för långsamt

 1. Öppna Google Go-appen Google Go.
 2. Sök efter en artikel följt av tryck på artikeln för att öppna den.
 3. Tryck på Spela upp längst ned.
 4. Tryck på Hastighet för att spela upp artikeln snabbare eller långsammare.

Relaterade artiklar