Løs problemer med Google Go

Løs tilkoblingsproblemer med Google Go

Hvis du ikke kan koble til Wi-Fi, eller hvis du har en treg tilkobling, kan du prøve disse løsningene:

Sjekk om du har den nyeste appversjonen

 1. På Android-enheten din går du til Google Go-appen Google Go.
 2. Trykk på Oppdater. Hvis du ser «Installert», har du allerede den nyeste versjonen.

Slå på forenklet modus

For å få søkeresultater raskere og bruke mindre data kan du slå på forenklet modus.

 1. Åpne Google Go-appen Google Go.
 2. Trykk på Innstillinger øverst til høyre.
 3. Under «Data» slår du på Bruk forenklet modus.

Slå på varsler

 Hvis du har problemer med å koble til Wi-Fi, kan du slå på varsler for å få søkeresultater når du er på nettet igjen. 

 1. Åpne Google Go-appen Google Go.
 2. Trykk på Innstillinger øverst til høyre.
 3. Under «Varsler» slår du på Søkeresultatene er klare og Nettsiden er lastet inn.

Talesøk fungerer ikke

Sjekk språkinnstillingene dine

 1. Åpne Google Go-appen Google Go.
 2. Trykk på Innstillinger øverst til høyre.
 3. Velg appspråket du vil bruke.

Prøv å aktivere talesøk

 1. Åpne Google Go-appen Google Go.
 2. Nederst trykker du på mikrofonen .
 3. Løft enheten, og snakk langsomt.
 4. Bruk korte setninger, for eksempel «Når ble Taj Mahal bygget?».

Lyttemodusen er for rask eller for langsom

 1. Åpne Google Go-appen Google Go.
 2. Søk etter en artikkel og så trykk på artikkelen for å åpne den.
 3. Nederst trykker du på Spill av.
 4. Trykk på Hastighet for å høre artikkelen i et raskere eller langsommere tempo.

Relaterte artikler