Thêm liên kết, hình ảnh và nội dung khác từ kết quả tìm kiếm vào Bộ sưu tập

Bạn có thể thêm liên kết, hình ảnh và địa điểm từ kết quả tìm kiếm trên Google vào Bộ sưu tập để sau này có thể tìm lại một cách nhanh chóng.

Thêm việc làm hoặc hình ảnh vào một bộ sưu tập

Bạn có thể thêm hình ảnh hoặc việc làm vào một bộ sưu tập.

 1. Trên máy tính, hãy truy cập vào Google.com.
 2. Đăng nhập vào Tài khoản Google của bạn.
 3. Tìm kiếm một hình ảnh hoặc việc làm.
 4. Nhấp vào hình ảnh hoặc việc làm bạn muốn lưu sau đó Thêm vào Thêm vào.
 5. Để thêm hình ảnh hoặc việc làm vào một bộ sưu tập khác, hãy nhấp vào Bộ sưu tập.

Xem hoặc xóa mục bạn đã lưu

 1. Trên máy tính, hãy truy cập vào google.com/collections.
 2. Đăng nhập vào Tài khoản Google của bạn.
 3. Ở bên trái, hãy nhấp vào một bộ sưu tập.
 4. Nhấp vào Chọn.
 5. Chọn các mục bạn muốn xóa.
 6. Nhấp vào biểu tượng Xóa Xóa.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?