הוספה של קישורים, תמונות ופריטים נוספים מתוצאות החיפוש לאוספים

אפשר לשמור באוספים קישורים, תמונות ומקומות מתוצאות החיפוש ב-Google, כדי שניתן יהיה למצוא אותם במהירות מאוחר יותר.

הוספת משרות או תמונות לאוסף

כך מוסיפים תמונות או משרות לאוסף:

 1. נכנסים אל Google.com במחשב.
 2. נכנסים לחשבון Google, אם עדיין לא עשיתם זאת.
 3. מחפשים תמונה או משרה.
 4. לוחצים על תמונה או משרה שרוצים לשמור ואז 'הוספה אל' הוספה אל.
 5. כדי להוסיף אותן לאוסף אחר, לוחצים על אוספים.

הצגת הפריטים השמורים והסרתם

 1. במחשב, נכנסים לכתובת google.com/collections.
 2. נכנסים לחשבון Google, אם עדיין לא עשיתם זאת.
 3. בצד ימין, לוחצים על אוסף.
 4. לוחצים על בחירה.
 5. בוחרים את הפריטים שרוצים להסיר.
 6. לוחצים על סמל ההסרה הסרה.