ذخیره پیوند، تصویر، و موارد دیگر

می‌توانید پیوندها، تصاویر، و مکان‌ها را ذخیره کنید.

مهم: ممکن است این ویژگی به همه زبان‌ها و در همه کشورها یا مناطق دردسترس نباشد. برای یافتن «مجموعه‌هایتان»، باید به سیستم «حساب Google» خود وارد شده باشید.

ایجاد مجموعه

 1. در رایانه، به «ذخیره‌شده» بروید؛
 2. در سمت چپ، روی «ایجاد» افزودن کلیک کنید؛
 3. روی یکی از موارد زیر ضربه بزنید:
  • ایجاد از پیوند: با افزودن پیوند، می‌توانید مجموعه ایجاد کنید؛
  • ایجاد از همه موارد ذخیره‌شده: با انتخاب یک یا چند مورد در موارد ذخیره‌شده، می‌توانید مجموعه ایجاد کنید؛
  • ایجاد از الگوی خالی: می‌توانید مجموعه خالی ایجاد کنید.
 4. مجموعه را نام‌گذاری کنید؛
 5. روی تمام کلیک کنید؛
 6. موارد موردنظر را برای افزودن جستجو کنید.

افزودن به موارد ذخیره‌شده

 1. در رایانه، به «ذخیره‌شده» بروید؛
 2. روی همه موارد ذخیره‌شده کلیک کنید؛
 3. در بالا سمت چپ، روی «افزودن» افزودن و سپس افزودن پیوند کلیک کنید.

ذخیره کردن موارد در مجموعه

مهم: برای افزودن به موارد ذخیره‌شده، به سیستم «حساب Google» خود وارد شوید.

می‌توانید تصاویر، دستورهای پخت، نمایش‌ها، فیلم‌ها، و مکان‌ها را در مجموعه ذخیره کنید.

 1. در رایانه، در Google جستجو کنید.
 2. روی نتیجه موردنظر کلیک کنید؛
 3. در بالا، روی «بیشتر» بیشتر و سپس «ذخیره» افزودن به کلیک کنید؛
  • اگر «ذخیره» افزودن به را ندیدید، برای دیدن این گزینه باید به سیستم وارد شوید.

نکته: مورد در جدیدترین مجموعه شما ذخیره می‌شود. برای انتخاب مجموعه‌ای دیگر، روی تغییر کلیک کنید. سپس مجموعه‌ای را انتخاب کنید.

منابع مربوط

جستجو
پاک کردن جستجو
بستن جستجو
برنامه‌های Google
منوی اصلی
true
جستجوی مرکز راهنمایی
true
true
true
true
true
100334