Quản lý các nội dung bạn đóng góp trên Google Tìm kiếm

Khi bạn đóng góp trên Tìm kiếm, chẳng hạn như viết bài đánh giá phim hoặc đăng câu hỏi và câu trả lời, bạn có thể tìm và quản lý các nội dung đó trên trang hoạt động đóng góp trên Google Tìm kiếm.

Bạn cũng có thể:

 • Ẩn hoặc xóa thông báo Hỏi đáp
 • Tìm, chỉnh sửa hoặc xóa phản ứng của bạn với các nội dung.
 • Đọc và đánh giá những nội dung đóng góp khác.
 • Tìm nội dung bạn đã thích trên Google Khám phá.

Lưu ý: Các nội dung đóng góp trên Google Maps và Google Tìm kiếm tách biệt với nhau. Truy cập trang hoạt động đóng góp của bạn trên Google Maps.

Nội dung người khác tìm thấy

Nội dung đóng góp của bạn luôn ở chế độ công khai, nên mọi người đều có thể tìm thấy những gì bạn viết. Bất kỳ ai cũng có thể chọn ảnh hồ sơ của bạn để tìm nội dung đóng góp bạn đóng góp trên Google Tìm kiếm. Tên trên trang Giới thiệu về tôi sẽ xuất hiện cùng với nội dung bạn đóng góp. Bạn không thể thêm nội dung đóng góp ẩn danh.

Cách đóng góp

Lưu ý: Trước khi bạn đóng góp, hãy tham khảo các chính sách của Google dành cho nội dung do người dùng đăng trên Tìm kiếm. Google Tìm kiếm có thể không hiển thị những nội dung đóng góp không tuân thủ chính sách.

Tìm, chỉnh sửa hoặc xóa phản ứng của bạn

Lưu ý: Nếu bạn xóa một nội dung đóng góp, nội dung đó sẽ bị xóa vĩnh viễn và không khôi phục được.

Để quản lý phản ứng của bạn, chẳng hạn như điểm xếp hạng bạn đưa ra và những dữ kiện bạn đề xuất hoặc chứng thực, hãy làm như sau:

 1. Truy cập vào trang hoạt động đóng góp trên Google Tìm kiếm.
 2. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấp vào biểu tượng Thêm Thêm sau đó Phản ứng.
 3. Để chỉnh sửa hoặc xóa một phản ứng, bên cạnh phản ứng đó, hãy nhấp vào biểu tượng Thêm Thêm sau đó Thay đổi hoặc Xóa.

Tìm, chỉnh sửa hoặc xóa câu hỏi và câu trả lời của bạn

Lưu ý: Tuy không thể chỉnh sửa câu hỏi nhưng bạn có thể xóa câu hỏi đó nếu muốn.
 1. Truy cập vào trang hoạt động đóng góp trên Google Tìm kiếm.
 2. Trong phần “H&Đ”, hãy tìm câu hỏi hoặc câu trả lời của bạn hoặc nhấp vào Xem tất cả.
 3. Để xóa câu hỏi hoặc câu trả lời, hãy làm như sau:
  1. Nhấp vào câu hỏi hoặc câu trả lời bạn muốn.
  2. Ở dưới cùng bên phải của câu hỏi hoặc câu trả lời đó, hãy nhấp vào biểu tượng Thêm Thêm sau đó Xóa.
 4. Để chỉnh sửa câu trả lời, hãy làm như sau:
  1. Nhấp vào câu trả lời bạn muốn.
  2. Ở dưới cùng bên phải của câu trả lời đó, hãy nhấp vào biểu tượng Thêm Thêm sau đó Chỉnh sửa.

Tìm số lượt xem và phản ứng cho các câu hỏi và câu trả lời của bạn

 1. Truy cập vào trang hoạt động đóng góp trên Google Tìm kiếm.
 2. Trong phần “H&Đ”, hãy tìm câu hỏi hoặc câu trả lời của bạn hoặc nhấp vào Xem tất cả.
 3. Bên cạnh câu hỏi hoặc câu trả lời của mình, bạn có thể tìm thấy số lượt xem và lượt tán thành câu hỏi/câu trả lời đó.

Ẩn hoặc xóa thông báo Hỏi đáp

 1. Truy cập vào trang hoạt động đóng góp trên Google Tìm kiếm.
 2. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấp vào biểu tượng Thêm Thêm sau đó Thông báo.
 3. Bên cạnh một thông báo, hãy nhấp vào biểu tượng Thêm Thêm sau đó Ẩn hoặc Xóa.

Chuyển đổi giữa các Tài khoản Google

Nếu bạn không tìm được nội dung mình đóng góp, chẳng hạn như phản ứng hoặc câu hỏi, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào Tài khoản Google mà bạn dùng khi thêm nội dung đóng góp. Để đăng nhập vào một tài khoản khác, hãy làm như sau:

 1. Truy cập vào google.com.
 2. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấp vào Ảnh hồ sơ hoặc tên viết tắt của bạn sau đó chọn tài khoản bạn muốn sử dụng.
  • Nếu tài khoản của bạn không có trong danh sách, hãy nhấp vào Thêm một tài khoản khác.
 
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?