จัดการการมีส่วนร่วมของคุณใน Google Search

คุณสร้างการมีส่วนร่วมในการค้นหาได้ เช่น คุณเขียนรีวิวได้เมื่อค้นหาภาพยนตร์ หรือแสดงความคิดเห็นเมื่อค้นหาเกมกีฬา คุณยังอ่านและให้คะแนนการมีส่วนร่วมของคนอื่นได้ด้วย หลังจากสร้างการมีส่วนร่วมแล้ว คุณจะค้นหา แก้ไข หรือลบการมีส่วนร่วมเหล่านั้นได้

การมีส่วนร่วมใน Google Search ยังใช้งานไม่ได้ในบางภาษาและภูมิภาค

เคล็ดลับ: การมีส่วนร่วมใน Google Maps นั้นแยกต่างหาก ไปที่หน้าการมีส่วนร่วมใน Google Maps ของคุณ

สิ่งที่คนอื่นจะเห็น

การมีส่วนร่วมเป็นแบบสาธารณะ ดังนั้นทุกคนจะเห็นสิ่งที่คุณเขียน ชื่อในหน้าเกี่ยวกับฉันจะแสดงพร้อมกับการมีส่วนร่วมของคุณ คุณเพิ่มการมีส่วนร่วมที่ไม่ระบุชื่อไม่ได้

สร้างการมีส่วนร่วม

ก่อนมีส่วนร่วมในการรีวิว โปรดดูนโยบายของ Google สำหรับเนื้อหาที่โพสต์โดยผู้ใช้ใน Search การมีส่วนร่วมที่ไม่ปฏิบัติตามนโยบายอาจไม่ปรากฏให้เห็น

ดูวิธีการต่อไปนี้

ดู แก้ไข หรือลบการมีส่วนร่วมของคุณ

สำคัญ: การลบเป็นการดำเนินการที่ถาวร หากลบการมีส่วนร่วม คุณจะนำกลับคืนมาไม่ได้

 1. ไปที่หน้าการมีส่วนร่วมใน Google Search ของคุณ
 2. แตะหรือคลิกประเภทการมีส่วนร่วมที่ต้องการ เช่น รีวิวหรือความคิดเห็น
  • หากต้องการแก้ไข ข้างการมีส่วนร่วมดังกล่าว ให้แตะหรือคลิกเพิ่มเติม เพิ่มเติม แล้ว แก้ไข
  • หากต้องการลบ
   • การมีส่วนร่วมรายการเดียว: ข้างการมีส่วนร่วมดังกล่าว ให้แตะหรือคลิกเพิ่มเติม เพิ่มเติม แล้ว ลบ
   • การมีส่วนร่วมทั้งหมด: ที่ด้านบน ให้แตะหรือคลิกเพิ่มเติม เพิ่มเติม แล้ว ลบทั้งหมด เลือกประเภทของการมีส่วนร่วมที่จะลบ แล้วทำตามขั้นตอนในหน้าจอ

เคล็ดลับ: คุณยังค้นหาหัวข้อของการมีส่วนร่วมได้ โดยค้นหาการมีส่วนร่วมของคุณ จากนั้นแตะหรือคลิกเพิ่มเติม เพิ่มเติม

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร