Hantera bidrag på Google Sök

Du kan bidra med innehåll till sådant du söker efter. Du kan till exempel skriva recensioner när du söker efter filmer eller kommentarer när du söker efter idrottsmatcher. Du kan även läsa och betygsätta andras bidrag. När du har bidragit med en kommentar eller recension kan du leta reda på, redigera eller radera den.

Bidrag på Google Sök är ännu inte tillgängliga överallt och på alla språk.

Tips! Bidrag på Google Maps-bidrag hanteras separat. Öppna bidragssidan för Google Maps.

Vad andra ser

Bidrag är offentliga, så vem som helst kan se vad du har skrivit. Namnet som du har angett på sidan Om mig visas vid dina bidrag. Det går inte att skriva anonyma bidrag.

Bidra med innehåll

Läs Googles policy för innehåll som publiceras av användare på Sök innan du skickar in bidrag. Bidrag som inte följer riktlinjerna kanske inte visas.

Läs om hur du

Visa, redigera eller ta bort bidrag

Viktigt! Det går inte återställa borttagna bidrag. Om du tar bort ett bidrag kan du inte ångra åtgärden.

 1. Öppna bidragssidan för Google Sök.
 2. Tryck eller klicka på den typ av bidrag du vill visa. Till exempel Recensioner eller Kommentarer.
  • Redigera ett bidrag: Tryck eller klicka på Mer Mer vid bidraget följt av Redigera.
  • Radera ett eller alla bidrag:
   • Ett bidrag: Tryck eller klicka på Mer Mer vid bidraget följt av Radera.
   • Alla bidrag: Tryck eller klicka på Mer Mer högst upp följt av Ta bort alla. Välj vilken typ av bidrag du vill ta bort. Följ stegen på skärmen.

Tips! Du kan även söka efter bidragets ämne, leta reda på bidraget och sedan trycka eller klicka på Mer Mer.