ניהול התכנים שאתם מוסיפים בחיפוש Google

ניתן להוסיף תכנים לחיפושים. לדוגמה, אפשר לכתוב ביקורות בזמן חיפוש סרטים או תגובות בזמן חיפוש משחקי ספורט. אפשר גם לקרוא ולדרג תכנים שהוסיפו אנשים אחרים. לאחר שהתכנים נוספו, ניתן לחפש, לערוך ולמחוק אותם.

הוספת תכנים לחיפוש Google עוד לא פועלת בכל השפות ובכל האזורים.

טיפ: תכנים שמוסיפים למפות Google מופיעים בנפרד. מעבר לדף התכנים שנוספו למפות Google.

מה אנשים אחרים יראו

התכנים שמוסיפים הם ציבוריים, כך שכל אחד יכול לקרוא את מה שנכתב. השם בדף מידע כללי עליי יוצג בתכנים שהוספתם. לא ניתן להוסיף תוכן באופן אנונימי.

הוספת תכנים

לפני שמוסיפים תוכן, יש לעיין במדיניות Google בנושא תוכן שנשלח ממשתמשים בחיפוש. התכנים שתוסיפו לא יוצגו אם הם לא יעמדו בתנאי המדיניות.

בקישורים הבאים תמצאו הסברים בנושאים אלה:

הצגה, עריכה ומחיקה של תכנים שנוספו

חשוב: המחיקות הן סופיות. לאחר המחיקה לא ניתן לשחזר תוכן שנוסף.

 1. מעבר לדף התכנים שהוספתם לחיפוש Google.
 2. מקישים או לוחצים על הסוג הרצוי של התוכן שנוסף. לדוגמה, ביקורות או תגובות.
  • כדי לערוך: לצד התוכן שנוסף, מקישים או לוחצים על סמל האפשרויות הנוספות אפשרויות נוספות ואז עריכה.
  • כדי למחוק:
   • פריט אחד של תוכן שנוסף: לצד פריט התוכן שנוסף, מקישים או לוחצים על סמל האפשרויות הנוספותאפשרויות נוספות ואז מחיקה.
   • כל התכנים שנוספו: בחלק העליון, מקישים או לוחצים על סמל האפשרויות הנוספות אפשרויות נוספות ואז מחיקת הכול. בוחרים את סוגי התכנים שנוספו למחיקה. פועלים לפי ההוראות שבמסך.

טיפ: אפשר גם לחפש את הנושא של התוכן שנוסף, ואז להקיש או ללחוץ על סמל האפשרויות הנוספות אפשרויות נוספות.