ניהול התכנים שנוספו בחיפוש Google

ניתן להוסיף תכנים לחיפושים. לדוגמה, אפשר לכתוב ביקורות בזמן חיפוש סרטים או תגובות בזמן חיפוש משחקי ספורט. אפשר גם לקרוא ולדרג תכנים שהוסיפו אנשים אחרים. לאחר שהתכנים נוספו, ניתן לחפש, לערוך ולמחוק אותם.

תכנים שנוספו לחיפוש Google עוד לא מופיעים בכל השפות ובכל האזורים.

טיפ: תכנים שנוספו למפות Google מופיעים בנפרד. כאן ניתן לעבור לדף התכנים שנוספו על ידך למפות Google.

התוכן שמוצג

התכנים הנוספים הם ציבוריים, כך שכל אחד יכול לקרוא את מה שנכתב. השם בדף מידע כללי עליי יוצג בתכנים שנוספו. לא ניתן להוסיף תוכן באופן אנונימי.

הוספת תכנים

לפני הוספת תוכן, יש לעיין במדיניות Google בנושא תוכן שנשלח ממשתמשים בחיפוש. ייתכן שתכנים שנוספו שאינם עומדים בתנאי המדיניות לא יוצגו.

בקישורים הבאים תמצאו הסברים בנושאים אלה:

הצגה, עריכה ומחיקה של תכנים שנוספו

חשוב: המחיקות הן סופיות. לאחר המחיקה לא ניתן לשחזר תוכן שנוסף.

 1. כאן ניתן לעבור לדף התכנים שנוספו על ידך לחיפוש Google.
 2. מקישים או לוחצים על הסוג הרצוי של התוכן שנוסף. לדוגמה, ביקורות או תגובות.
  • לעריכה: ליד התוכן שנוסף, מקישים או לוחצים על הסמל 'עוד' עוד ואז עריכה.
  • למחיקה:
   • פריט אחד של תוכן שנוסף: ליד התוכן שנוסף, מקישים או לוחצים על הסמל 'עוד' עוד ואז מחיקה.
   • כל התכנים שנוספו: בחלק העליון, מקישים או לוחצים על הסמל 'עוד' עוד ואז מחיקת הכול. בוחרים את סוגי התכנים שנוספו למחיקה. פועלים לפי ההוראות שבמסך.

טיפ: אפשר גם לחפש את הנושא של התוכן שנוסף, ואז להקיש או ללחוץ על הסמל 'עוד' עוד.