Pamahalaan ang iyong mga kontribusyon sa Google Search

Makakagawa ka ng mga kontribusyon sa iyong mga paghahanap. Halimbawa, makakapag-iwan ka ng mga review kapag naghanap ka ng mga pelikula, o komento kapag naghahanap ka para sa mga sports game. Makakabasa at makakapag-rate ka rin ng mga kontribusyon ng iba. Pagkatapos mong gumawa ng kontribusyon, maaari mong hanapin, i-edit, o i-delete ang mga ito.

Ang mga kontribusyon sa Google Search ay hindi pa gumagana sa lahat ng wika at rehiyon.

Tip: Hiwalay ang mga kontribusyon sa Google Maps. Pumunta sa iyong page ng kontribusyon sa Google Maps.

Anong nakikita ng iba

Pampubliko ang iyong mga review, kaya makikita ng sinuman ang sinusulat mo. Ang pangalang nasa iyong page ng Tungkol sa akin ay lumalabas kasama ng iyong mga kontribusyon. Hindi ka makakapagdagdag ng anonymous na kontribusyon.

Gumawa ng mga kontribusyon

Tandaan: Bago gumawa ng kontribusyon, tingnan ang mga patakaran ng Google para sa content na pino-post ng mga user sa Search. Maaaring hindi ipakita ang mga kontribusyong hindi sumusunod sa mga patakaran.

Alamin kung paano:

Tingnan, i-edit, o i-delete ang iyong mga kontribusyon

Mahalaga: Ang mga pag-delete ay permanente. Kapag nag-delete ka ng kontribusyon, hindi mo na ito maibabalik.

 1. Pumunta sa iyong page ng mga kontribusyon sa Google Search.
 2. I-tap o i-click ang uri ng mga kontribusyong gusto mo. Halimbawa, Mga Review o Mga Komento.
  • Para i-edit: Sa tabi ng kontribusyon, i-tap o i-click ang Higit pa Higit pa at pagkatapos ay I-edit.
  • Para i-delete:
   • Isang kontribusyon: Sa tabi ng kontribusyon, i-tap o i-click ang Higit pa Higit pa at pagkatapos ay I-delete.
   • Lahat ng kontribusyon: Sa itaas, i-tap o i-click ang Higit pa Higit pa at pagkatapos ay I-delete lahat. Piliin ang lahat ng uri ng kontribusyon para i-delete. Pagkatapos ay sundin ang mga hakbang sa screen.

Tip: Makakapaghanap ka rin para sa paksa ng iyong kontribusyon, hanapin ang kontribusyon mo, at pagkatapos ay i-tap o i-click ang Higit pa Higit pa.