مدیریت همیاری‌ها در «جستجوی Google»

می‌توانید در جستجوهایتان همیاری داشته باشید. برای مثال، هنگام جستجوی فیلم‌ها می‌توانید مروری درباره آن‌ها بنویسید یا هنگام جستجوی مسابقه‌های ورزشی نظرتان را اضافه کنید. همچنین می‌توانید همیاری کاربران دیگر را بخوانید و آن‌ها را رتبه‌بندی کنید. بعد از همیاری کردن، می‌توانید آن‌ها را پیدا، ویرایش یا حذف کنید.

همیاری در «جستجوی Google» هنوز به همه زبان‌ها و در همه مناطق کار نمی‌کند.

نکته: همیاری‌های Google Maps متفاوت از این همیاری‌ها هستند. به صفحه همیاری‌های Google Maps بروید.

آنچه دیگران می‌بینند

همیاری‌های شما عمومی است، بنابراین همه می‌توانند آنچه را می‌نویسید ببینند. نامی که در صفحه درباره من انتخاب کرده‌اید، به همراه همیاری‌هایتان نشان داده می‌شود. نمی‌توانید همیاری بی‌نام اضافه کنید.

همیاری کردن

قبل از همیاری، خط‌مشی‌های Google برای محتوای پست‌شده توسط کاربران در «جستجو» را بخوانید. ممکن است همیاری‌هایی که خط‌مشی‌ها را رعایت نمی‌کنند نشان داده نشوند.

بدانید چگونه:

دیدن، ویرایش یا حذف همیاری‌ها

مهم: حذفْ دائمی است. نمی‌توانید همیاری‌های حذف‌شده را برگردانید.

 1. به صفحه همیاری‌های «جستجوی Google» بروید؛
 2. روی نوع همیاری موردنظرتان ضربه بزنید یا کلیک کنید. برای مثال، مرور یا نظر.
  • برای ویرایش: در کنار همیاری، روی «بیشتر» بیشتر و سپس ویرایش ضربه بزنید یا کلیک کنید.
  • برای حذف:
   • یک همیاری: در کنار همیاری، روی «بیشتر» بیشتر و سپس حذف ضربه بزنید یا کلیک کنید.
   • همه همیاری‌ها: در بالا، روی «بیشتر» بیشتر و سپس حذف همه ضربه بزنید یا کلیک کنید. نوع همیاری را برای حذف شدن انتخاب کنید. سپس مراحل روی صفحه را دنبال کنید.

نکته: می‌توانید موضوع همیاری‌تان را هم جستجو کنید، همیاری موردنظرتان را پیدا کنید، سپس روی «بیشتر» بیشتر ضربه بزنید یا کلیک کنید.