Alisin ang mga hindi boluntaryong pekeng pornography mula sa Google

Kinikilala namin na ang pagbabahagi ng hindi boluntaryong pekeng pornography ay nakakabahala. Layunin ng artikulong ito na tulungan ka sa proseso ng paghiling na alisin ang mga larawan at video na ito mula sa mga resulta ng paghahanap sa Google.

Inaalis lang namin ang mga larawan o video kung saan personal kang ipinapakita at tumutugon sa mga kinakailangan namin. Para matulungan ka namin, pakisigurong nakakatugon ang iyong kahilingan sa sumusunod:

 • Nakikilala ka sa ipinapakitang imagery,
 • Peke ang nabanggit na imagery at mali kang ipinapakitang nakahubad o nasa isang tahasang sekswal na sitwasyon, at 
 • Ipinamahagi ang imagery nang wala kang pahintulot.

Kahit maaari naming pigilang lumitaw sa aming mga resulta ng paghahanap ang isang page, hindi namin maaalis ang content mula sa mga website na nagho-host nito, kaya inirerekomenda naming makipag-ugnayan ka sa webmaster ng site para hilingin muna ang pagtatanggal nito. Kumuha ng higit pang detalye tungkol sa prosesong iyon.

Para hilingin ang pag-aalis ng content na ito mula sa mga resulta ng paghahanap sa Google, pakigamit ang form na ito. Maaari ka ring magkaroon ng isang awtorisadong kinatawan para kumpletuhin ang form para sa iyo.

Mga tip sa pagpuno sa form para sa mga pag-aalis ng larawan

 1. Sa ilalim ng seksyon para sa kung aling uri ng content ang gusto mong alisin, piliin ang "isang larawan ng sarili ko."
 2. Para sa pag-aalis, kailangan mong maglaan ng mga sumusunod na impormasyon:
  • Ang buo mong pangalan
  • Bansa
  • E-mail address para sa pakikipag-ugnayan
  • URL kung saan live ang content, kung mayroon
  • Isang halimbawang URL ng mga resulta ng paghahanap sa Google kung saan lumalabas ang larawan o video
  • Mga screenshot ng nakapananakit na content, na makakatulong sa amin na masigurong maaalis namin ang tamang mga resulta. Hinihikayat ka namin na gumamit ng software para sa pag-edit ng larawan para itago ang mga tahasang sekswal na bahagi ng mga screenshot, ngunit siguraduhing matutulungan kami nitong matukoy ang partikular na content na gusto mong alisin namin.