Tìm kiếm trên Google và gửi kết quả từ bàn phím

Bạn có thể tìm kiếm và chia sẻ mọi thứ từ thiết bị di động, như các nhà hàng lân cận, video hoặc dự báo thời tiết.

  1. Trên điện thoại hoặc máy tính bảng Android, hãy cài đặt Gboard.
  2. Mở bất kỳ ứng dụng nào bạn có thể nhập dữ liệu trong đó, như Gmail hoặc Keep.
  3. Nhấn vào nơi bạn có thể nhập văn bản.
  4. Ở trên cùng của bàn phím, hãy nhấn vào biểu tượng Mở menu tính năng và sau đó.
  5. Nhấn vào biểu tượng Tìm kiếm Tìm kiếm.
  6. Trong thanh tìm kiếm, hãy nhập yêu cầu.
  7. Ở dưới cùng, hãy nhấn vào biểu tượng Tìm kiếm Tìm kiếm .
  8. Bên dưới hoặc bên cạnh một kết quả tìm kiếm, hãy nhấn vào tùy chọn Chia sẻ. Liên kết đến trang sẽ xuất hiện trong trường tin nhắn.

Mẹo: Nếu có các đề xuất hiển thị bên dưới kết quả tìm kiếm, thì bạn có thể nhấn vào một đề xuất để xem thông tin liên quan.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?