เริ่มต้นการค้นหาเมื่อไม่ได้เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต

คุณเริ่มต้นการค้นหาได้แม้ในขณะที่ไม่ได้เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต เมื่อคุณเชื่อมต่ออีกครั้ง Google จะรับผลการค้นหาและแจ้งให้คุณทราบ

เปิดหรือปิดการค้นหาแบบออฟไลน์

  1. เปิดแอป Google Google Search ในโทรศัพท์หรือแท็บเล็ต Android
  2. ที่ด้านขวาล่าง ให้แตะเพิ่มเติม เพิ่มเติม แล้ว การตั้งค่า แล้ว ทั่วไป
  3. ปิดหรือเปิดลองทำการค้นหาเมื่อออฟไลน์อีกครั้งเสมอ

ดูหรือนำการค้นหาออก

  1. เปิดแอป Google Google Search ในโทรศัพท์หรือแท็บเล็ต Android
  2. ที่ด้านล่างขวา ให้แตะล่าสุด
  3. เลื่อนการค้นหาที่คุณไม่ต้องการเก็บขึ้นด้านบน
ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร
Android iPhone และ iPad