Започване на търсене, когато не сте свързани с интернет

Можете да започнете търсене, без да сте свързани с интернет. Когато връзката бъде възобновена, Google ще получи резултатите и ще ви уведоми.

Включване или изключване на офлайн търсенето

  1. Отворете приложението Google Google Търсене на телефона или таблета си с Android.
  2. Долу вдясно докоснете „Още“ Още и след това Настройки и след това Общи.
  3. Изключете или включете Винаги да се прави нов опит за офлайн търсенията.

Преглед или премахване на търсенията

  1. Отворете приложението Google Google Търсене на телефона или таблета си с Android.
  2. Долу вдясно докоснете Скорошни.
  3. Прекарайте пръст нагоре през търсенето, което не искате да запазите.