Rozpoczynanie wyszukiwania bez połączenia z internetem

Możesz rozpocząć wyszukiwanie, gdy nie masz połączenia z internetem. Gdy ponownie się połączysz, Google pobierze wyniki i powiadomi Cię o tym.

Włączanie i wyłączanie wyszukiwania offline

  1. Na telefonie lub tablecie z Androidem otwórz aplikację Google Wyszukiwarka Google.
  2. W prawym dolnym rogu wybierz Więcej Więcej a potem Ustawienia a potem Ogólne.
  3. Wyłącz lub włącz Zawsze ponawiaj próby wyszukiwania offline.

Wyświetlanie i usuwanie wyszukiwań

  1. Na telefonie lub tablecie z Androidem otwórz aplikację Google Wyszukiwarka Google.
  2. W prawym dolnym rogu wybierz Ostatnie.
  3. Przesuń w górę wyszukiwanie, które chcesz usunąć.
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?