Viết, chỉnh sửa và xóa bài đánh giá trên Google Tìm kiếm

Bạn có thể xem lại các mục đã tìm kiếm trên Google, chẳng hạn như:

 • Phim
 • Chương trình truyền hình
 • Sách
 • Trò chơi điện tử
 • Sản phẩm
 • Đĩa nhạc

Trước khi bạn thêm bài đánh giá, hãy xem chính sách của Google về nội dung đăng trên Tìm kiếm. Các bài đánh giá không tuân thủ chính sách có thể không được hiển thị.

Lưu ý quan trọng: Bài đánh giá sản phẩm hiện đã có bằng tiếng Anh (tại Hoa Kỳ và Ấn Độ). Bài đánh giá nội dung nghe nhìn hiện đã có bằng tiếng Anh, tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Pháp, tiếng Đức và tiếng Tây Ban Nha.

Nội dung người khác nhìn thấy

Bài đánh giá của bạn hiển thị ở chế độ công khai, do đó, mọi người đều có thể tìm thấy nội dung mà bạn viết. Tên trên trang Giới thiệu bản thân sẽ hiển thị cùng với bài đánh giá của bạn. Bạn không thể thêm bài đánh giá ẩn danh.

Viết bài đánh giá hoặc điểm xếp hạng

 1. Truy cập vào Google.com hoặc mở ứng dụng Google Google Tìm kiếm.
 2. Tìm một phim, chương trình truyền hình, sách, trò chơi điện tử, sản phẩm hoặc đĩa nhạc.
 3. Trong phần "Bài đánh giá của người xem," hãy chọn một điểm xếp hạng theo sao star rating.
 4. Nhấn hoặc nhấp vào Bạn nghĩ sao về… này?
 5. Nhập bài đánh giá của bạn, rồi nhấn hoặc nhấp vào Đăng.

Tìm, chỉnh sửa hoặc xóa bài đánh giá

 1. Để tìm bài đánh giá của bạn, hãy thực hiện theo một trong 2 cách sau:
  • Tìm trên Google.com hoặc trong ứng dụng Google Google Tìm kiếm:
   • Tìm kiếm phim, chương trình truyền hình, sách, trò chơi điện tử, sản phẩm hoặc đĩa nhạc bạn đã đánh giá.
   • Xem trong phần "Bài đánh giá của người xem".
  • Truy cập trang đóng góp của bạn.
 2. Nếu cần, hãy nhấn hoặc nhấp vào bài đánh giá của bạn.
 3. Bên cạnh bài đánh giá của bạn, hãy nhấn hoặc nhấp vào biểu tượng Thêm Thêm sau đó Chỉnh sửa hoặc Xóa.

Báo cáo bài đánh giá

 1. Truy cập vào Google.com hoặc mở ứng dụng Google Google Tìm kiếm.
 2. Tìm bài đánh giá vi phạm chính sách về nội dung do người dùng đăng trên Google Tìm kiếm.
 3. Bên cạnh bài đánh giá, hãy nhấp vào biểu tượng Thêm Thêm sau đó Gắn cờ là không phù hợp.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?