Spremljanje in primerjanje delnic

Storitev Google Finance vam omogoča sprotno spremljanje borznih tečajev, grafikonov in finančnih novic.

Spremljanje delnic

 1. Odprite google.com.
 2. Poiščite delnico, na primer »delnica Googla«.
 3. Pod imenom delnice se dotaknite ali kliknite Spremljaj. Če možnost »Spremljaj« ni prikazana, se dotaknite ikone zvezdice Zvezdica ali jo kliknite.

Ogled delnic, ki jih spremljate

 1. Odprite google.com/finance.
 2. Dotaknite se ali kliknite Vaše delnice.
 3. Pri »Vaše delnice« si oglejte delnice, ki jih spremljate.

Primerjava delnic

 1. Odprite google.com/finance.
 2. Poiščite delnico.
 3. Dotaknite se ali kliknite Primerjaj.
 4. V iskalnem polju spodaj vnesite drugo delnico. Prav tako lahko izberete delnico s seznama »Sorodne delnice«.

Prenehanje spremljanja delnic

 1. Odprite google.com/finance.
 2. Dotaknite se ali kliknite Vaše delnice.
 3. Pod delnico, ki je ne želite več spremljati, se dotaknite ali kliknite Spremljam.

Uvoz ali prenos portfelja

Od januarja 2018 Portfelji niso več na voljo. Če ste imeli portfelj, ga lahko v omejenem obdobju uvozite v novo storitev Google Finance ali ga prenesete.

Če ste imeli v portfelju manj kot 50 delnic, boste v novi storitvi Google Finance samodejno spremljali vse.

Uvoz portfelja

 1. Odprite google.com/finance.
 2. Dotaknite se ali kliknite Vaše delnice.
 3. Zraven »Vaše delnice« se dotaknite ali kliknite Dodajanje iz portfeljev in nato Spremljaj delnicei iz portfeljev.
 4. Zraven vsake delnice, ki jo želite spremljate, se dotaknite polja ali ga kliknite.
 5. V zgornjem desnem kotu se dotaknite ali kliknite Spremljaj.
 6. Vrnite se na google.com/finance in se dotaknite ikone za vnovično nalaganje Osveži.

Prenos portfelja

 1. Odprite google.com/finance.
 2. Dotaknite se ali kliknite Vaše delnice.
 3. Zraven »Vaše delnice« se dotaknite ali kliknite Dodajanje iz portfeljev in nato Prenos portfeljev.
 4. Dotaknite se ali kliknite Preglednice.
 5. Portfelj je prenesen v obliki datoteke CSV.