Sledovanie a porovnávanie akcií

Google Finance vám poskytuje kurzy akcií v reálnom čase, grafy a finančné správy.

Sledovanie akcií

 1. Prejdite na adresu Google.com.
 2. Vyhľadajte akciu, napríklad „Google stock“ (akcie Googlu).
 3. Pod názvom akcie kliknite na tlačidlo Sledovať. Ak tlačidlo Sledovať nevidíte, klepnite alebo kliknite na hviezdičku Hviezdička.

Zobrazenie sledovaných akcií

 1. Prejdite na adresu google.com/finance.
 2. Klepnite alebo kliknite na položku Vaše akcie.
 3. V časti Vaše akcie nájdete akcie, ktoré sledujete.

Porovnávanie akcií

 1. Prejdite na adresu google.com/finance.
 2. Vyhľadajte akciu.
 3. Klepnite alebo kliknite na položku Porovnať.
 4. Do vyhľadávacieho poľa nižšie zadajte názov ďalšej akcie. Alebo ju vyberte v zozname Súvisiace akcie.

Zrušenie sledovania akcií

 1. Prejdite na adresu google.com/finance.
 2. Klepnite alebo kliknite na položku Vaše akcie.
 3. Pod akciou, ktorú chcete prestať sledovať, klepnite alebo kliknite na položku Sledované.

Importovanie alebo stiahnutie portfólia

Od januára 2018 už nie sú portfóliá k dispozícii. Ak ste mali portfólio, môžete ho počas obmedzeného časového obdobia importovať do nového rozhrania služby Google Finance alebo si ho môžete stiahnuť.

Ak ste v portfóliu mali menej ako 50 akcií, budete ich v novom rozhraní Google Finance automaticky sledovať.

Importovanie portfólia
 1. Prejdite na adresu google.com/finance.
 2. Klepnite alebo kliknite na položku Vaše akcie.
 3. Vedľa položky Vaše akcie klepnite alebo kliknite na položky Pridať z portfólií a potom Sledovanie akcií portfólia.
 4. Klepnite alebo kliknite na políčko vedľa každej akcie, ktorú chcete sledovať.
 5. Vpravo hore klepnite alebo kliknite na položku Sledovať.
 6. Prejdite späť na adresu google.com/finance a klepnite alebo kliknite na položku Znova načítať Obnoviť.
Stiahnutie portfólia
 1. Prejdite na adresu google.com/finance.
 2. Klepnite alebo kliknite na položku Vaše akcie.
 3. Vedľa položky Vaše akcie klepnite alebo kliknite na možnosti Pridať z portfólií a potom Stiahnuť portfóliá.
 4. Klepnite alebo kliknite na položku Tabuľky.
 5. Portfólio sa stiahne ako súbor CSV.