Sledovanie a porovnávanie akcií

Google Finance vám poskytuje aktuálne kurzy akcií, grafy a finančné správy.

Sledovanie akcií

 1. Prejdite na google.com.
 2. Vyhľadajte akciu, napríklad „akcie Googlu“.
 3. Pod názvom akcie kliknite na tlačidlo Sledovať. Ak ho nevidíte, klepnite alebo kliknite na hviezdičku Hviezdička.

Zobrazenie sledovaných akcií

 1. Prejdite na google.com/finance.
 2. Klepnite alebo kliknite na položku Vaše akcie.
 3. V časti Vaše akcie nájdete akcie, ktoré sledujete.

Porovnávanie akcií

 1. Prejdite na google.com/finance.
 2. Vyhľadajte akciu.
 3. Klepnite alebo kliknite na položku Porovnať.
 4. Do vyhľadávacieho poľa nižšie zadajte názov ďalšej akcie. Alebo ju vyberte v zozname Súvisiace akcie.

Zrušenie sledovania akcií

 1. Prejdite na google.com/finance.
 2. Klepnite alebo kliknite na položku Vaše akcie.
 3. Pod akciou, ktorú chcete prestať sledovať, klepnite alebo kliknite na Sledované.

Importovanie alebo stiahnutie portfólia

Od januára 2018 už nie sú portfóliá k dispozícii. Ak ste mali portfólio, môžete ho počas obmedzeného časového obdobia importovať do nového rozhrania služby Google Finance alebo si ho môžete stiahnuť.

Ak ste v portfóliu mali menej ako 50 akcií, budete ich v novom rozhraní Google Finance automaticky sledovať.

Importovanie portfólia

 1. Prejdite na google.com/finance.
 2. Klepnite alebo kliknite na Vaše akcie.
 3. Vedľa položky Vaše akcie klepnite alebo kliknite na Pridať z portfólií a potom Sledovanie akcií portfólia.
 4. Klepnite alebo kliknite na políčko vedľa každej akcie, ktorú chcete sledovať.
 5. Vpravo hore klepnite alebo kliknite na Sledovať.
 6. Prejdite späť na google.com/finance a klepnite alebo kliknite na Znova načítať Obnoviť.

Stiahnutie portfólia

 1. Prejdite na google.com/finance.
 2. Klepnite alebo kliknite na Vaše akcie.
 3. Vedľa položky Vaše akcie klepnite alebo kliknite na Pridať z portfólií a potom Stiahnuť portfóliá.
 4. Klepnite alebo kliknite na Tabuľky.
 5. Portfólio sa stiahne ako súbor CSV.