Следене и сравняване на акции

Можете да получавате в реално време борсови котировки, графики и финансови новини чрез Google Finance.

Следене на акции

 1. Отворете google.bg.
 2. Потърсете акции, например „акции Google“.
 3. Докоснете или кликнете върху Следване под името на акцията. Ако не виждате бутон „Следване“, докоснете или кликнете върху иконата на звезда Означаване със звезда.

Преглед на акциите, които следите

 1. Отворете google.com/finance.
 2. Докоснете или кликнете върху Вашите акции.
 3. Под „Вашите акции“ ще видите акциите, които следите.

Сравняване на акции

 1. Отворете google.com/finance.
 2. Потърсете акция.
 3. Докоснете или кликнете върху Сравняване.
 4. В полето за търсене отдолу въведете друга акция. Или изберете от списъка „Сродни акции“.

Спиране на следенето на акции

 1. Отворете google.com/finance.
 2. Докоснете или кликнете върху Вашите акции.
 3. Докоснете или кликнете върху Следвате под акцията, която искате да спрете да следите.

Импортиране или изтегляне на портфолиото ви

От януари 2018 г. портфолиата вече не се предлагат. За ограничен период от време, ако сте имали портфолио, можете да го импортирате в новата версия на Google Finance или да го изтеглите.

Ако в портфолиото си сте имали по-малко от 50 акции, всички те автоматично ще бъдат следени в новата версия на Google Finance.

Импортиране на портфолиото ви

 1. Отворете google.com/finance.
 2. Докоснете или кликнете върху Вашите акции.
 3. До „Вашите акции“ докоснете или кликнете върху Добавяне от портфолиата и след това Следене на акциите от портфолиата.
 4. Докоснете или кликнете върху квадратчето до всяка акция, която искате да следите.
 5. Горе вдясно докоснете или кликнете върху Следване.
 6. Върнете се в google.com/finance и докоснете или кликнете върху „Презареждане“ Опресняване.

Изтегляне на портфолиото ви

 1. Отворете google.com/finance.
 2. Докоснете или кликнете върху Вашите акции.
 3. До „Вашите акции“ докоснете или кликнете върху Добавяне от портфолиата и след това Изтегляне на портфолиата.
 4. Докоснете или кликнете върху Електронни таблици.
 5. Портфолиото се изтегля като файл във формат CSV.