เรียนรู้เกี่ยวกับผู้เผยแพร่เนื้อหา

เมื่อค้นหาผู้เผยแพร่เนื้อหา ข้อมูลที่จะช่วยให้คุณทราบความน่าเชื่อถือและคุณภาพของเนื้อหาจะอยู่ในแผงความรู้

ข้อมูลที่แสดง

Google ใช้อัลกอริทึมเพื่อแสดงข้อมูลเกี่ยวกับผู้เผยแพร่เนื้อหา ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับจำนวนและคุณภาพของข้อมูลที่มีอยู่ คุณอาจเห็นแท็บเหล่านี้

  • เขียนเกี่ยวกับ : หัวข้อที่ผู้เผยแพร่เนื้อหามักจะเผยแพร่บ่อยๆ
  • รางวัล: รางวัลที่มีชื่อเสียงที่ผู้เผยแพร่เนื้อหาได้รับ
  • คำกล่าวอ้างที่ตรวจสอบแล้ว: แสดงเมื่อผู้ตรวจสอบข้อเท็จจริงที่เชื่อถือได้ตรวจสอบเนื้อหาล่าสุดจำนวนมากของผู้เผยแพร่เนื้อหาแล้ว

หมายเหตุ: การแสดงแผงความรู้สำหรับผู้เผยแพร่เนื้อหาไม่ส่งผลต่อการจัดอันดับหน้าเว็บของผู้เผยแพร่รายนั้นในผลการค้นหาของ Google และผู้เผยแพร่เนื้อหาจะเลือกไม่ใช้แผงความรู้ไม่ได้

ส่งความคิดเห็นเกี่ยวกับแผงความรู้

หากต้องการส่งความคิดเห็นเกี่ยวกับแผงความรู้ ให้แตะหรือคลิกความคิดเห็น ที่ด้านล่าง

คำถามที่พบบ่อย

ผู้เผยแพร่เนื้อหาจะเพิ่มข้อมูลในแผงความรู้ได้อย่างไร

มีปัจจัยต่างๆ ที่ส่งผลต่อข้อมูลที่แสดงในแผงความรู้เช่นเดียวกับผลการค้นหา ผู้เผยแพร่เนื้อหาที่สร้างเนื้อหาข่าวออนไลน์ที่สดใหม่อย่างสม่ำเสมอมีโอกาสมากขึ้นที่จะมีแผงความรู้

อย่างไรก็ตาม แผงความรู้จะไม่ส่งผลต่อการจัดอันดับของผู้เผยแพร่เนื้อหาใน Search ผู้เผยแพร่เนื้อหาขอข้อมูลที่เจาะจงเพื่อแสดงในแผงความรู้ไม่ได้และ Google ไม่ได้เรียกเก็บเงินสำหรับบริการนี้

ผู้เผยแพร่เนื้อหาจะแก้ไขปัญหา "คำกล่าวอ้างที่ตรวจสอบแล้ว" ซึ่งตนไม่เห็นด้วยอย่างไร

"คำกล่าวอ้างที่ตรวจสอบแล้ว" มาจากผู้เผยแพร่เนื้อหาที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงของผู้เผยแพร่เนื้อหารายอื่นโดยใช้มาร์กอัปการตรวจสอบข้อเท็จจริง และอัลกอริทึมระบุว่าเชื่อถือได้ หากผู้เผยแพร่เนื้อหาเชื่อว่าคำกล่าวอ้างที่ตรวจสอบแล้วไม่ถูกต้อง Google ขอแนะนำให้ติดต่อผู้ตรวจสอบข้อเท็จจริงซึ่งเป็นผู้เขียนรีวิวนั้น หรือใช้ลิงก์ความคิดเห็นในแผงความรู้เพื่อรายงานคำกล่าวอ้างที่เชื่อว่าไม่ถูกต้องก็ได้

Google แสดงแท็บ "คำกล่าวอ้างที่ตรวจสอบแล้ว" เฉพาะสำหรับผู้เผยแพร่เนื้อหาที่มีปัญหาเรื่องความถูกต้องหรือเปล่า

ไม่ใช่ แท็บเพียงระบุว่าผู้เผยแพร่เนื้อหาเขียนเกี่ยวกับหัวข้อที่ดึงดูดให้บุคคลที่สามสนใจตรวจสอบข้อเท็จจริง ผู้เผยแพร่เนื้อหาที่ได้รับการตรวจสอบข้อเท็จจริงจากบุคคลที่สามเป็นประจำซึ่งตัดสินว่าเนื้อหามีความถูกต้องก็มีแท็บ "คำกล่าวอ้างที่ตรวจสอบแล้ว" ปรากฏในแผงความรู้ได้

บทความที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร