Μάθετε για έναν εκδότη ειδήσεων

Όταν αναζητάτε έναν εκδότη ειδήσεων, στο Πλαίσιο πληροφοριών θα εμφανίζονται πληροφορίες που θα σας βοηθήσουν να κατανοήσετε την αξιοπιστία του και την ποιότητα του περιεχομένου του.

Τι πληροφορίες εμφανίζονται

Η Google χρησιμοποιεί έναν αλγόριθμο για την εμφάνιση πληροφοριών σχετικά με τους εκδότες. Ανάλογα με την ποσότητα και την ποιότητα των διαθέσιμων πληροφοριών, μπορεί να δείτε αυτές τις καρτέλες:

  • Γράφει για: Θέματα που καλύπτονται συχνά από τον εκδότη.
  • Βραβεία: Αξιοσημείωτα βραβεία που έλαβε ο εκδότης.
  • Αναθεωρημένες αξιώσεις: Αυτή η επιλογή εμφανίζεται όταν μια σημαντική ποσότητα του πρόσφατου περιεχομένου ενός εκδότη έχει υποβληθεί σε έλεγχο από έναν αξιόπιστο φορέα επαλήθευσης πληροφοριών.

Σημείωση: Η εμφάνιση του Πλαισίου πληροφοριών για έναν εκδότη δεν επηρεάζει την κατάταξη των σελίδων του εκδότη στα αποτελέσματα αναζήτησης Google. Οι εκδότες δεν μπορούν να εξαιρεθούν από την εμφάνιση του Πλαισίου πληροφοριών.

Αποστολή σχολίων σχετικά με ένα Πλαίσιο πληροφοριών

Για να στείλετε σχόλια σχετικά με ένα Πλαίσιο πληροφοριών, πατήστε ή κάντε κλικ στο στοιχείο Σχόλια;.

Συνήθεις ερωτήσεις

Πώς μπορεί ένας εκδότης να προσθέσει πληροφορίες σε ένα Πλαίσιο πληροφοριών;

Όπως και στα αποτελέσματα αναζήτησης, πολλοί παράγοντες επηρεάζουν τα στοιχεία που εμφανίζονται στο Πλαίσιο πληροφοριών. Οι εκδότες που δημιουργούν σταθερά νέο περιεχόμενο στο διαδίκτυο, το οποίο σχετίζεται με τις ειδήσεις, μπορούν να βελτιώσουν τις πιθανότητές τους να εμφανίσουν ένα Πλαίσιο πληροφοριών.

Τα Πλαίσια πληροφοριών δεν επηρεάζουν την κατάταξη του εκδότη στην Αναζήτηση.

Πώς μπορεί ένας εκδότης να επιλύσει τις Αναθεωρημένες αξιώσεις με τις οποίες διαφωνεί;

Οι Αναθεωρημένες αξιώσεις δημοσιεύονται από τους εκδότες που υποβάλλουν σε επαλήθευση πληροφοριών άλλους εκδότες χρησιμοποιώντας τη σήμανση Επαλήθευση πληροφοριών και έχουν προσδιοριστεί αλγοριθμικά ως έγκυροι. Εάν ένας εκδότης πιστεύει ότι μια αναθεωρημένη αξίωση είναι εσφαλμένη, η Google συνιστά την επικοινωνία με τον φορέα επαλήθευσης πληροφοριών που υπέβαλε την κριτική. Οι εκδότες μπορούν επίσης να χρησιμοποιήσουν τον σύνδεσμο σχολίων στο Πλαίσιο πληροφοριών, για να αναφέρουν τις αξιώσεις που πιστεύουν ότι είναι ανακριβείς.

Εμφανίζετε μόνο την καρτέλα Αναθεωρημένες αξιώσεις για εκδότες που έχουν ζητήματα ακρίβειας;

Όχι, η καρτέλα υποδεικνύει απλώς ότι ένας εκδότης γράφει σχετικά με θέματα που προσελκύουν την προσοχή ενός φορέα επαλήθευσης πληροφοριών τρίτου μέρους. Ένας εκδότης θα μπορούσε να υποβάλλεται τακτικά σε έλεγχο από τρίτα μέρη, να χαρακτηρίζεται ως ακριβής και να εμφανίζει την καρτέλα Αναθεωρημένες αξιώσεις στο Πλαίσιο πληροφοριών.

Σχετικά άρθρα

Αναζήτηση
Διαγραφή αναζήτησης
Κλείσιμο αναζήτησης
Εφαρμογές google
Κύριο μενού
Αναζήτηση στο Κέντρο Βοήθειας
true
100334
false