Informace o vydavateli zpráv

Když se zajímáte o vydavatele zpráv, na panelu znalostí si můžete prohlédnout informace, podle kterých lze zhodnotit jeho důvěryhodnost a kvalitu nabízeného obsahu.

Jaké informace se zobrazí

Google k zobrazení informací o vydavatelích používá algoritmus. V závislosti na množství a kvalitě dostupných údajů se mohou zobrazit tyto karty:

  • Píše o tématech: Čemu se vydavatel často věnuje.
  • Ocenění: Významné ceny, které vydavatel získal.
  • Zkontrolovaná prohlášení: Zobrazuje se, pokud významná část nedávného obsahu od příslušného vydavatele prošla ověřením faktů ze strany respektované autority.

Poznámka: Vzhled informačního panelu u jednotlivých vydavatelů neovlivňuje hodnocení jejich stránek ve výsledcích Vyhledávání Google. Vydavatelé se z informačního panelu nemohou sami vyloučit.

Odeslání zpětné vazby k informačnímu panelu

Chcete-li k panelu znalostí odeslat zpětnou vazbu, klepněte nebo klikněte pod ním na Máte zpětnou vazbu?

Časté dotazy

Jak může vydavatel přidat informace do informačního panelu?

Obsah informačního panelu je ovlivněn mnoha faktory, podobně jako výsledky vyhledávání. Informační panel je nejčastěji k dispozici pro vydavatele, kteří neustále vytvářejí nový zpravodajský obsah.

Informační panely nemají vliv na hodnocení vydavatele ve Vyhledávání.

Jak může vydavatel ovlivnit zkontrolovaná prohlášení, se kterými nesouhlasí?

Zkontrolovaná prohlášení jsou vytvářena vydavateli, kteří kontrolují pravdivost tvrzení ostatních vydavatelů, udělují jim označení Ověřené fakty a byla u nich algoritmicky potvrzena spolehlivost. Pokud je vydavatel přesvědčen, že kontrola prohlášení neproběhla správně, doporučujeme obrátit se přímo na autoritu, která kontrolu provedla. Vydavatelé mohou nepřesná hodnocení nahlašovat také pomocí odkazu zpětné vazby na informačním panelu.

Kartu Zkontrolovaná prohlášení zobrazujete pouze pro vydavatele, u kterých panují pochybnosti o přesnosti?

Ne. Z přítomnosti karty vyplývá jen to, že vydavatel píše o tématech, která přitahují pozornost institucí třetích stran ověřujících fakty. Tvrzení jakéhokoli vydavatele mohou být průběžně kontrolována třetími stranami a může se na jeho informačním panelu zobrazit karta Zkontrolovaná prohlášení.

Související články