Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
ứng dụng Google
Menu chính

Tạo thư viện trên Google Sách

Bạn có thể sắp xếp sách và tạp chí vào một thư viện.

Thêm sách hoặc tạp chí vào thư viện của bạn

 1. Truy cập vào Google Sách.
 2. Nhấp vào Thư viện của tôi.
 3. Chọn một giá sách trong thư viện của bạn.
 4. Nhấp vào Cài đặt Cài đặt tiếp đến Thêm theo ISBN hoặc ISSN.
 5. Nhập ISBN hoặc ISSN của sách hoặc tạp chí bạn muốn thêm.
 6. Nhấp vào Thêm sách.

Tạo giá sách

Bạn có thể có nhiều giá sách khác nhau trong thư viện Google Sách của mình. Một số giá sách đã được tạo ra cho bạn, nhưng bạn có thể thêm các giá sách khác.

Tạo giá sách
 1. Truy cập vào Google Sách.
 2. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấp vào Đăng nhập.
 3. Ở phía dưới, nhấp vào Thư viện của tôi.
 4. Ở bên trái của Thư viện của bạn, nhấp vào Giá sách mới.
 5. Nhập tên cho giá sách của bạn.
 6. Tùy chọn: Để ẩn giá sách này, hãy chọn Đặt thành riêng tư.
 7. Nhấp vào Tạo giá sách.
Xóa giá sách

Nếu bạn xóa một giá sách thì bất kỳ quyển sách, nhãn và ghi chú nào bên trong giá sách cũng sẽ bị xóa.

 1. Truy cập vào Google Sách.
 2. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấp vào Đăng nhập.
 3. Chọn Thư viện của tôi.
 4. Chọn giá sách bạn muốn xóa.
 5. Nhấp vào Cài đặt Cài đặt tiếp đến Xóa giá sách.
 6. Nhấp vào Xóa giá sách một lần nữa.

Lưu ý: Bạn không thể xóa những giá sách mặc định của mình.

Chia sẻ sách trong thư viện của bạn

Bạn có thể công khai giá sách trong thư viện của bạn để người khác có thể thấy chúng.

 1. Truy cập vào Google Sách.
 2. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấp vào Đăng nhập.
 3. Nhấp vào Thư viện của tôi.
 4. Nếu Tài khoản Google của bạn chưa liên kết với tài khoản Google Sách của bạn thì hãy chuyển đến bên trái và nhấp vào Hiển thị hồ sơ của tôi bên cạnh dữ liệu công khai của tôi trên Sách.
 5. Ở bên trái, nhấp vào tên của một giá sách.
 6. Nhấp vào Cài đặt Cài đặt tiếp đến Chỉnh sửa thuộc tính.
 7. Bên cạnh "Mức độ hiển thị", nhấp vào Chuyển thành công khai.
 8. Nhấp vào Lưu.
Katie is a Search expert and author of this help page.

Katie là chuyên gia về Tìm kiếm và tác giả của trang trợ giúp này. Hãy để lại phản hồi về trang này cho cô ấy bên dưới.

Bài viết này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Mời bạn đặt câu hỏi trên Diễn đàn hỗ trợ Google nếu vẫn chưa tìm được câu trả lời trên Trung tâm trợ giúp.