חיפוש
נקה את החיפוש
סגירת החיפוש
Google Apps
תפריט ראשי

יצירת ספרייה ב-Google ספרים

ניתן לארגן ספרים וכתבי עת בספרייה.

הוספת ספרים או כתבי עת לספרייה שלך

 1. עבור אל Google ספרים.
 2. לחץ על הספרייה שלי.
 3. לחץ על מדף בספרייה.
 4. לחץ על 'הגדרות' הגדרות ואז הוסף באמצעות ISBN או ISSN‏.
 5. הזן את מספרי ה-ISBN או ה-ISSN של הספרים או כתבי העת שברצונך להוסיף.
 6. לחץ על הוסף ספרים.

יצירת מדף ספרים

ניתן לשמור מדפי ספרים שונים בספריית Google ספרים. מדפים מסוימים כבר נוצרו עבורך, אבל אפשר להוסיף מדפים.

יצירת מדף ספרים
 1. עבור אל Google ספרים.
 2. בפינה השמאלית העליונה, לחץ על היכנס.
 3. בחלק התחתון, לחץ על הספרייה שלי.
 4. בצד הימני של הספרייה, לחץ על מדף חדש.
 5. הזן שם למדף הספרים.
 6. אופציונלי: כדי להסתיר מדף זה, בחר באפשרות הפוך לפרטי.
 7. לחץ על צור מדף ספרים.
מחיקת מדף ספרים

אם תמחק מדף ספרים, כל הספרים, התוויות וההערות שבתוך מדף הספרים יימחקו גם כן.

 1. עבור אל Google ספרים.
 2. בפינה השמאלית העליונה, לחץ על היכנס.
 3. בחר הספרייה שלי.
 4. בחר מדף שברצונך למחוק.
 5. לחץ על 'הגדרות' הגדרות ואז מחק מדף ספרים.
 6. לחץ שוב על מחק מדף ספרים.

הערה: לא ניתן למחוק את מדפי הספרים של ברירת המחדל.

שיתוף ספרים בספרייה שלך

תוכל להפוך מדפים בספרייה שלך למשותפים לצפייה כדי שאחרים יוכלו לראות אותם.

 1. עבור אל Google ספרים.
 2. בפינה השמאלית העליונה, לחץ על היכנס.
 3. לחץ על הספרייה שלי.
 4. אם חשבון Google שלך אינו מקושר לחשבון Google ספרים, עבור לצד ימין ולחץ על הצג את הפרופיל שלי ליד המידע הציבורי שלי ב-'Google ספרים'.
 5. בצד ימין, לחץ על שם של מדף.
 6. לחץ על 'הגדרות' הגדרות ואז ערוך מאפיינים.
 7. ליד 'חשיפה', לחץ על הפוך לציבורי.
 8. לחץ על שמור.