افزودن، سازمان‌دهی، یا هم‌رسانی کتاب‌ها

می‌توانید کتاب‌ها و مجله‌ها را در کتابخانه شخصی‌تان در «کتاب‌های Google» جمع‌آوری کنید.

افزودن کتاب به کتابخانه

 1. به کتاب‌های Google بروید؛
 2. روی کتابخانه من کلیک کنید؛
 3. قفسه کتابی مانند «موارد دلخواه» یا «درحال مطالعه» را انتخاب کنید؛
 4. روی «تنظیمات» تنظیمات و سپس افزودن براساس ISBN یا ISSN کلیک کنید؛
 5. شماره ISBN یا ISSN کتاب‌ها یا مجله‌های موردنظرتان را وارد کنید؛
 6. روی افزودن کتاب‌ها کلیک کنید.

افزودن کتابی که درحال‌حاضر به آن نگاه می‌کنید

 1. در بالای صفحه‌نمایش، نشانگر را روی افزودن به کتابخانه من نگه دارید؛
 2. روی یکی از قفسه‌های کتاب کلیک کنید.

برداشتن کتاب‌ها از کتابخانه

 1. به کتاب‌های Google بروید؛
 2. روی کتابخانه من کلیک کنید؛
 3. روی عنوان قفسه کتابی که کتاب در آن است کلیک کنید؛
 4. درپایین کتاب یا مجله‌ای که می‌خواهید بردارید، روی برداشتن کلیک کنید؛
 5. تصمیم خود را تأیید کنید.

سازمان‌دهی کتاب‌ها در قفسه کتاب

می‌توانید قفسه‌های کتاب مختلفی در کتابخانه‌تان داشته باشید. چند قفسه کتاب ازقبل ایجاد شده است اما می‌توانید تعداد بیشتری اضافه کنید.

ایجاد قفسه کتاب
 1. به کتاب‌های Google بروید؛
 2. در بالا سمت چپ، روی ورود به سیستم کلیک کنید؛
 3. روی کتابخانه من کلیک کنید؛
 4. در سمت راست، روی قفسه جدید کلیک کنید؛
 5. نامی وارد کنید؛
 6. اختیاری: اگر نمی‌خواهید افراد دیگر این قفسه کتاب را ببینند، خصوصی شود را انتخاب کنید؛
 7. روی ایجاد قفسه کتاب کلیک کنید.
حذف قفسه کتاب

می‌توانید قفسه‌های کتابی را که ایجاد کرده‌اید حذف کنید. وقتی قفسه کتابی را حذف می‌کنید، کتاب‌ها، برچسب‌ها، و یادداشت‌های درون آن نیز حذف می‌شود.

 1. به کتاب‌های Google بروید؛
 2. در بالا سمت چپ، روی ورود به سیستم کلیک کنید؛
 3. روی کتابخانه من کلیک کنید؛
 4. قفسه کتاب موردنظر را برای حذف انتخاب کنید؛
 5. روی «تنظیمات» تنظیمات و سپس حذف قفسه کتاب کلیک کنید؛
 6. تصمیم خود را تأیید کنید.

هم‌رسانی کتاب‌های کتابخانه

می‌توانید قفسه‌های کتاب را در کتابخانه‌تان عمومی کنید تا افراد دیگر بتوانند آن‌ها را ببینند.

 1. به کتاب‌های Google بروید؛
 2. در بالا سمت چپ، روی ورود به سیستم کلیک کنید؛
 3. روی کتابخانه من کلیک کنید؛
 4. اگر پیام «نمایه Google شما با «کتاب‌ها» مرتبط نشده است» را در سمت راست می‌بینید، روی «نمایش نمایه من در کنار داده‌های «کتاب‌های» عمومی من» کلیک کنید؛
 5. در سمت راست، روی یکی از قفسه‌های کتاب کلیک کنید؛
 6. روی «تنظیمات» تنظیمات و سپس ویرایش مشخصات کلیک کنید؛
 7. در کنار «نمایان بودن» روی عمومی کردن کلیک کنید؛
 8. روی ذخیره کلیک کنید.