Добавяне, организиране или споделяне на книги

Можете да събирате книги и списания в лична библиотека в Google Книги.

Добавяне на книги към библиотеката ви

 1. Отворете Google Книги.
 2. Кликнете върху Моята библиотека.
 3. Изберете категория, като например „Любими“ или „Четени в момента“.
 4. Кликнете върху иконата за настройки Настройки и след това Добавяне по ISBN или ISSN номер.
 5. Въведете ISBN или ISSN номерата на книгите или списанията, които искате да добавите.
 6. Кликнете върху Добавяне на книги.

Добавяне на книга, която вече преглеждате

 1. В горната част на екрана поставете курсора върху Добавяне в моята библиотека.
 2. Кликнете върху категория.

Премахване на книги от библиотеката ви

 1. Отворете Google Книги.
 2. Кликнете върху Моята библиотека.
 3. Изберете категорията, в която попада книгата.
 4. Кликнете върху Премахване под книгата или списанието, които искате да премахнете.
 5. Потвърдете решението си.

Организиране на книгите ви в категории

Можете да имате различни категории в библиотеката си, наречени лавици. Някои от тях са предварително създадени, но сте в състояние да добавите още.

Създаване на категория
 1. Отворете Google Книги.
 2. Кликнете върху Вход горе вдясно.
 3. Кликнете върху Моята библиотека.
 4. Вляво кликнете върху Нова лавица.
 5. Въведете име.
 6. По избор: Ако не искате тази категория да е видима за други хора, изберете Превръщане в частна.
 7. Кликнете върху Създаване на лавица.
Изтриване на категория

Можете да изтривате създадените от вас категории. Когато направите това с някоя от тях, ще премахнете книгите, етикетите и бележките в нея.

 1. Отворете Google Книги.
 2. Кликнете върху Вход горе вдясно.
 3. Кликнете върху Моята библиотека.
 4. Изберете категория, която искате да изтриете.
 5. Кликнете върху иконата за настройки Настройки и след това Изтриване на лавицата.
 6. Потвърдете решението си.

Споделяне на книги в библиотеката ви

В състояние сте да направите категориите в библиотеката си обществени, така че другите хора да могат да ги виждат.

 1. Отворете Google Книги.
 2. Кликнете върху Вход горе вдясно.
 3. Кликнете върху Моята библиотека.
 4. Ако виждате съобщението „Потребителският ви профил в Google не е свързан с Книги“, отляво кликнете върху Показване на потребителския ми профил до обществените ми данни в Книги.
 5. Отляво кликнете върху категория.
 6. Кликнете върху иконата за настройки Настройки и след това Редактиране на свойствата.
 7. До „Видимост“ кликнете върху Превръщане в обществена.
 8. Кликнете върху Запазване.