Η εφαρμογή Google δεν εμφανίζει αποτελέσματα αναζήτησης

Εάν δεν εμφανίζονται αποτελέσματα αναζήτησης στην εφαρμογή Google, ίσως χρειάζεται να αλλάξετε ορισμένες ρυθμίσεις. Μπορείτε να επιλύσετε σφάλματα όπως τα εξής:

 • Δυστυχώς η Αναζήτηση Google σταμάτησε να λειτουργεί
 • Το αίτημα δεν εκτελέστηκε επειδή δεν υπήρχε σύνδεση. 

Ακολουθήστε αυτά τα βήματα, για να προσπαθήσετε να επιλύσετε το πρόβλημά σας.

Συμβουλή: Οι ρυθμίσεις ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τη συσκευή.

Βήμα 1: Δοκιμάστε να διορθώσετε τη σύνδεσή σας στο διαδίκτυο

1. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή σας δεν είναι σε λειτουργία πτήσης

Η λειτουργία πτήσης απενεργοποιεί τα δίκτυα Wi-Fi και κινητής τηλεφωνίας. Εάν εμφανίζεται ένα εικονίδιο αεροπλάνου στο επάνω μέρος της οθόνης, τότε η λειτουργία πτήσης είναι ενεργοποιημένη.

Για να απενεργοποιήσετε τη Λειτουργία πτήσης:

 1. Ανοίξτε τις ρυθμίσεις Ρυθμίσεις.
 2. Στην ενότητα Ασύρματο και δίκτυα, πατήστε Περισσότερα.
 3. Απενεργοποιήστε τη λειτουργία πτήσης.

Για να ελέγξετε ότι εμφανίζονται αποτελέσματα, δοκιμάστε ξανά την αναζήτηση.

2. Ελέγξτε τη σύνδεση με το Wi-Fi

Εάν χρησιμοποιείτε Wi-Fi, για να συνδέεστε στο διαδίκτυο, ίσως χρειάζεται να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις Wi-Fi.

Για να ενεργοποιήσετε το Wi-Fi:

 1. Ανοίξτε τις ρυθμίσεις Ρυθμίσεις​.
 2. Στην ενότητα Ασύρματο και δίκτυα, πατήστε Wi-Fi.
 3. Ενεργοποιήστε το Wi-Fi.
 4. Επιλέξτε ένα δίκτυο και εισαγάγετε έναν κωδικό πρόσβασης, εάν σας ζητηθεί.

Θα πρέπει να εμφανιστεί ένα εικονίδιο Wi-Fi στο επάνω μέρος της οθόνης. Για να ελέγξετε ότι εμφανίζονται αποτελέσματα, δοκιμάστε ξανά την αναζήτηση.

Εάν δεν εμφανιστούν αποτελέσματα, δοκιμάστε αυτά τα βήματα:

 • Εάν το εικονίδιο εμφανίζει τον χαρακτήρα ?: Το Wi-Fi είναι ενεργοποιημένο, αλλά δεν είστε συνδεδεμένοι σε κάποιο δίκτυο. Ακολουθήστε τα βήματα, για να ενεργοποιήσετε το Wi-Fi και να επιλέξετε ένα δίκτυο.
 • Εάν το εικονίδιο εμφανίζει τον χαρακτήρα !: Έχετε συνδεθεί σε ένα δίκτυο, αλλά όχι στο διαδίκτυο.
  • Βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει το σωστό δίκτυο.
  • Εάν βρίσκεστε σε δημόσιο δίκτυο, μπορεί να χρειάζεται να χρησιμοποιήσετε κάποιον κωδικό πρόσβασης. Στο πρόγραμμα περιήγησης, ανοίξτε μια ιστοσελίδα για να δείτε την οθόνη σύνδεσης.
  • Εάν το μόντεμ είναι δικό σας, επανεκκινήστε το. Εάν αυτό δεν έχει αποτέλεσμα, επικοινωνήστε με τον πάροχο υπηρεσιών διαδικτύου.
 • Εάν το εικονίδιο δεν έχει γεμίσει πλήρως ή αναβοσβήνει: Η σύνδεση της συσκευής σας δεν είναι αρκετά καλή ή η συσκευή προσπαθεί ακόμα να συνδεθεί.
  • Βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει το σωστό δίκτυο.
  • Εάν γνωρίζετε πού βρίσκεται ο δρομολογητής, για να έχετε ισχυρότερο σήμα, μετακινηθείτε πιο κοντά του.
  • Αν ο δρομολογητής είναι δικός σας, επανεκκινήστε τον.

Εάν το Wi-Fi εξακολουθεί να μην λειτουργεί, μπορεί να χρειαστεί να χρησιμοποιήσετε μια σύνδεση δεδομένων κινητών. Απενεργοποιήστε το Wi-Fi και δοκιμάστε ξανά την αναζήτηση.

3 Ελέγξτε τη σύνδεση δεδομένων κινητών

Όταν το Wi-Fi δεν είναι διαθέσιμο, μπορείτε να συνδεθείτε στο διαδίκτυο μέσω δεδομένων κινητής τηλεφωνίας.

Για να ελέγξετε τη σύνδεση δεδομένων κινητών: Ανοίξτε το πρόγραμμα περιήγησης και μεταβείτε σε οποιαδήποτε ιστοσελίδα. Εάν η σελίδα δεν φορτώνει, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα.

Για να ενεργοποιήσετε τα δεδομένα κινητής τηλεφωνίας:

 1. Ανοίξτε τις Ρυθμίσεις Ρυθμίσεις​.
 2. Στην ενότητα Ασύρματο και δίκτυα, πατήστε Χρήση δεδομένων.
 3. Ενεργοποιήστε τα Δεδομένα κινητής τηλεφωνίας. Εάν η επιλογή ήταν ήδη ενεργοποιημένη, απενεργοποιήστε την και έπειτα ενεργοποιήστε την ξανά.

Στο επάνω μέρος της οθόνης θα πρέπει να υπάρχει η ισχύς του σήματος και ο τύπος της σύνδεσης δεδομένων (όπως LTE). Για να ελέγξετε ότι εμφανίζονται αποτελέσματα, δοκιμάστε ξανά την αναζήτηση. 

Εάν δεν εμφανίζονται αποτελέσματα ή εμφανίζεται ένα εικονίδιο που υποδεικνύει την έλλειψη σήματος, δοκιμάστε αυτά τα βήματα:

1. Πηγαίνετε σε μια περιοχή με καλύτερη κάλυψη.

Ορισμένα υπόγεια μέρη και μερικές τοποθεσίες στην επαρχία δεν έχουν συνδέσεις. Δοκιμάστε να συνδεθείτε σε διαφορετική περιοχή.

2. Επικοινωνήστε με τον παροχέα υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας

Εάν η συσκευή σας παρουσιάζει συχνά προβλήματα με τις συνδέσεις, επικοινωνήστε με τον πάροχο υπηρεσιών.

Βήμα 2: Δοκιμάστε να διορθώσετε την εφαρμογή Google

1. Επανεκκινήστε την εφαρμογή Google
 1. Ανοίξτε τις Ρυθμίσεις Ρυθμίσεις​.
 2. Στην ενότητα Συσκευή, πατήστε Εφαρμογές ή Διαχείριση εφαρμογών.
 3. Επιλέξτε Εφαρμογή Google και μετά Αναγκαστική διακοπή και μετά OK.

Για να ελέγξετε ότι εμφανίζονται αποτελέσματα, δοκιμάστε ξανά την αναζήτηση.

2. Επανεκκινήστε τη συσκευή σας
Επανεκκινήστε τη συσκευή και δοκιμάστε ξανά την αναζήτηση.
3 Ενημερώστε την εφαρμογή Google

Εάν μπορείτε να συνδεθείτε στο διαδίκτυο, ενημερώστε την εφαρμογή Google στην πιο πρόσφατη έκδοση.

Για να ελέγξετε ότι εμφανίζονται αποτελέσματα, δοκιμάστε ξανά την αναζήτηση.

4. Κάντε εκκαθάριση της κρυφής μνήμης της εφαρμογής Google

Όταν κάνετε εκκαθάριση της κρυφής μνήμης μιας εφαρμογής, διαγράφετε δεδομένα που έχουν αποθηκευτεί σε μια προσωρινή περιοχή της μνήμης της συσκευής σας. Δεν πρόκειται να γίνει διαγραφή μόνιμων αρχείων με αυτή την ενέργεια.

Για να διαγράψετε την κρυφή μνήμη της εφαρμογής Google:

 1. Ανοίξτε τις Ρυθμίσεις Ρυθμίσεις​.
 2. Στην ενότητα Συσκευή, πατήστε Εφαρμογές ή Διαχείριση εφαρμογών.
 3. Επιλέξτε Εφαρμογή Google.
 4. Στην ενότητα Αποθηκευτικός χώρος ή Κρυφή μνήμη, πατήστε Εκκαθάριση κρυφής μνήμης.

Για να ελέγξετε ότι εμφανίζονται αποτελέσματα, δοκιμάστε ξανά την αναζήτηση.

5. Διαγράψτε τα δεδομένα της εφαρμογής Google

Όταν κάνετε εκκαθάριση των δεδομένων μιας εφαρμογής, διαγράφετε οριστικά όλα τα δεδομένα της εφαρμογής, συμπεριλαμβανομένων των αρχείων και των ρυθμίσεών της.

Για να διαγράψετε τα δεδομένα της εφαρμογής Google:

 1. Ανοίξτε τις Ρυθμίσεις Ρυθμίσεις​.
 2. Στην ενότητα Συσκευή, πατήστε Εφαρμογές ή Διαχείριση εφαρμογών.
 3. Επιλέξτε Εφαρμογή Google.
 4. Στην ενότητα Αποθηκευτικός χώρος, πατήστε Διαχείριση χώρου και μετά Διαγραφή δεδομένων αναζήτησης Google.

Για να ελέγξετε ότι εμφανίζονται αποτελέσματα, δοκιμάστε ξανά την αναζήτηση.

Λάβετε υπόψη ότι πολλά προβλήματα επιδιορθώνονται από μόνα τους. Εάν ακολουθήσατε αυτά τα βήματα και τα αποτελέσματα αναζήτησης εξακολουθούν να μην εμφανίζονται, δοκιμάστε ξανά σε λίγες ώρες.
Android iPhone και iPad
Αναζήτηση
Διαγραφή αναζήτησης
Κλείσιμο αναζήτησης
Εφαρμογές google
Κύριο μενού
Αναζήτηση στο Κέντρο Βοήθειας
false
false
true
true
100334
false
false