Aplikacija Google ne prikazuje rezultate pretraživanja

Ako ne dobijete rezultate pretraživanja u aplikaciji Google, možda ćete morati promijeniti neke postavke. Možete riješiti pogreške poput ovih:

 • "Google pretraživanje prestalo je funkcionirati."
 • "Zahtjev nije izvršen jer nije bilo veze." 

Slijedite ove upute da biste pokušali riješiti problem.

Savjet: postavke se mogu razlikovati ovisno o uređaju.

1. korak: pokušajte riješiti poteškoću povezivanja s internetom

1. Provjerite da uređaj nije u načinu rada u zrakoplovu

Način rada u zrakoplovu isključuje Wi-Fi i mobilne mreže. Ako se pri vrhu zaslona nalazi ikona zrakoplova, način rada u zrakoplovu je uključen.

Da biste isključili način rada u zrakoplovu:

 1. Otvorite Postavke Postavke.
 2. U odjeljku "Bežično povezivanje i mreže" dodirnite Više.
 3. Isključite način rada u zrakoplovu.

Da biste provjerili dobivate li rezultate, ponovite pretraživanje.

2. Provjerite Wi-Fi vezu

Ako se povezujete s internetom putem Wi-Fi mreže, možda trebate prilagoditi postavke Wi-Fi-ja.

Da biste uključili Wi-Fi:

 1. Otvorite Postavke Postavke​.
 2. U odjeljku "Bežično povezivanje i mreže" dodirnite Wi-Fi.
 3. Uključite Wi-Fi.
 4. Odaberite mrežu i unesite zaporku ako je potrebno.

Pri vrhu zaslona trebala bi se pojaviti ikona Wi-Fi-ja. Da biste provjerili dobivate li rezultate, ponovite pretraživanje.

Ako ne dobijete rezultate, pokušajte sljedeće:

 • Ako ikona ima "?": Wi-Fi je uključen, ali niste povezani s mrežom. Slijedite upute za uključivanje Wi-Fi-ja i odabir mreže.
 • Ako ikona ima "!": povezani ste s mrežom, ali niste povezani s internetom.
  • Provjerite jeste li odabrali pravu mrežu.
  • Ako ste na javnoj mreži, možda će vam trebati zaporka. U pregledniku otvorite neku web-stranicu da bi se prikazao zaslon za prijavu.
  • Ako je modem vaš, ponovo ga pokrenite. Ako se problem ne riješi, obratite se davatelju internetskih usluga.
 • Ako je ikona djelomično ispunjena ili treperi: veza je slaba ili se uređaj još uvijek pokušava povezati.
  • Provjerite jeste li odabrali pravu mrežu.
  • Ako znate gdje je usmjerivač, približite mu se da biste imali jači signal.
  • Ako je usmjerivač vaš, ponovo ga pokrenite.

Ako Wi-Fi još uvijek ne funkcionira, možda umjesto njega trebate upotrijebiti podatkovnu vezu mobilnog uređaja. Isključite Wi-Fi i ponovite pretraživanje.

3. Provjerite podatkovnu vezu mobilnog uređaja

Kada Wi-Fi nije dostupan, s internetom se možete povezati pomoću mobilnih podataka.

Da biste provjerili podatkovnu vezu mobilnog uređaja: otvorite preglednik i idite na bilo koju web-stranicu. Ako se stranica ne učita, slijedite upute u nastavku.

Da biste uključili mobilne podatke:

 1. Otvorite Postavke Postavke​.
 2. U odjeljku "Bežično povezivanje i mreže" dodirnite Potrošnja podataka.
 3. Uključite opciju "Mobilni podaci". Ako su već uključeni, isključite ih i ponovo uključite.

Pri vrhu zaslona trebali biste vidjeti jačinu signala i vrstu podatkovne veze (primjerice LTE). Da biste provjerili dobivate li rezultate, ponovo pokrenite pretraživanje. 

Ako ne dobijete rezultate ili vam se prikaže ikona koja pokazuje da nema signala, pokušajte sljedeće:

1. Potražite mjesto s boljim signalom.

Na nekim lokacijama ispod zemlje i u ruralnim područjima nema veze. Pokušajte se povezati na nekom drugom mjestu.

2. Obratite se davatelju mobilnih usluga

Ako vaš uređaj često ima problema s vezama, obratite se davatelju usluga.

2. korak: pokušajte riješiti poteškoće s aplikacijom Google

1. Ponovo pokrenite aplikaciju Google
 1. Otvorite Postavke Postavke​.
 2. U odjeljku "Uređaj" dodirnite Aplikacije ili Upravitelj aplikacija.
 3. Odaberite Aplikacija Google a zatim Prisilno zaustavi a zatim U redu.

Da biste provjerili dobivate li rezultate, ponovite pretraživanje.

2. Ponovo pokrenite uređaj
Ponovo pokrenite uređaj i ponovite pretraživanje.
3. Ažurirajte aplikaciju Google

Ako se možete povezati s internetom, ažurirajte aplikaciju Google na najnoviju verziju.

Da biste provjerili dobivate li rezultate, ponovite pretraživanje.

4. Izbrišite predmemoriju aplikacije Google

Kad izbrišete predmemoriju aplikacije, brišu se podaci spremljeni u privremenu memoriju uređaja. Time se ne brišu trajno spremljene datoteke.

Da biste izbrisali predmemoriju aplikacije Google:

 1. Otvorite Postavke Postavke​.
 2. U odjeljku "Uređaj" dodirnite Aplikacije ili Upravitelj aplikacija.
 3. Odaberite Aplikacija Google.
 4. U odjeljku "Pohrana" ili "Predmemorija" dodirnite Izbriši predmemoriju.

Da biste provjerili dobivate li rezultate, ponovite pretraživanje.

5. Izbrišite podatke aplikacije Google

Kad izbrišete podatke aplikacije, trajno se brišu svi podaci aplikacije, uključujući datoteke i postavke.

Da biste izbrisali podatke aplikacije Google:

 1. Otvorite Postavke Postavke​.
 2. U odjeljku "Uređaj" dodirnite Aplikacije ili Upravitelj aplikacija.
 3. Odaberite Aplikacija Google.
 4. U odjeljku "Pohrana" dodirnite Upravljanje prostorom a zatim Izbriši podatke Google pretraživanja.

Da biste provjerili dobivate li rezultate, ponovite pretraživanje.

Napominjemo da se mnogi problemi rješavaju sami od sebe. Ako ste postupili prema svim navedenim uputama, a rezultati pretraživanja još uvijek se ne prikazuju, pokušajte ponovo za nekoliko sati.