Αποστολή μίας τοποθεσίας στο τηλέφωνό σας από τα αποτελέσματα αναζήτησης Google

 Όταν αναζητάτε ένα μέρος στο Google, μπορείτε να το στείλετε στο τηλέφωνο ή στο tablet σας, για να το χρησιμοποιήσετε εν κινήσει.

Σημαντικό: Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο αν είστε συνδεδεμένοι στον ίδιο Λογαριασμό Google στον υπολογιστή και το τηλέφωνο ή το tablet σας.

 1. Βεβαιωθείτε ότι έχετε συνδεθεί στον ίδιο Λογαριασμό Google στον υπολογιστή και στην κινητή συσκευή σας.
 2. Στον υπολογιστή σας, αναζητήστε κάποιο μέρος στο Google.
 3. Στο παράθυρο πληροφοριών που εμφανίζεται, θα δείτε μια επιλογή "Αποστολή στο τηλέφωνό σας". Επιλέξτε Αποστολή και, στη συνέχεια, επιλέξτε πού θέλετε να στείλετε τις πληροφορίες.
 4. Θα λάβετε μια ειδοποίηση στην κινητή συσκευή σας. Αγγίξτε την ειδοποίηση, για να ανοίξετε το μέρος στην εφαρμογή Χάρτες Google.

Σημείωση: Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τους Χάρτες Google για να στείλετε ένα μέρος στο τηλέφωνό σας.

Επίλυση προβλημάτων

Δεν εμφανίζεται η συσκευή

Εάν το τηλέφωνο ή το tablet σας δεν εμφανιστεί όταν επιλέξετε Αποστολή, ενδέχεται να χρειαστεί να συνδέσετε τη συσκευή στον Λογαριασμό σας Google.

 1. Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε την πιο πρόσφατη έκδοση της εφαρμογής Χάρτες Google.
 2. Συνδεθείτε με τον ίδιο Λογαριασμό Google στον υπολογιστή και στην κινητή συσκευή σας.
  • Σύνδεση από υπολογιστή: Μεταβείτε στο Google. Επάνω δεξιά, επιλέξτε το στοιχείο Σύνδεση ή το προφίλ του λογαριασμού σας.
  • Σύνδεση από τηλέφωνο ή tablet: Ανοίξτε την εφαρμογή Χάρτες Google Χάρτες. Επάνω δεξιά, αναζητήστε τη φωτογραφία προφίλ του Λογαριασμού σας Google. Εάν δεν εμφανίζεται ο ίδιος λογαριασμός που χρησιμοποιήσατε στον υπολογιστή σας, πατήστε τη φωτογραφία προφίλ και μετά Προσθήκη άλλου λογαριασμού.
 3. Ακολουθήστε τα βήματα, για να ενεργοποιήσετε τις ειδοποιήσεις για τη συσκευή σας.
 4. Περιμένετε λίγα λεπτά και δοκιμάστε να εκτελέσετε ξανά την αναζήτηση στον υπολογιστή σας.

Δεν λαμβάνονται ειδοποιήσεις

Εάν δεν λαμβάνετε ειδοποιήσεις, το τηλέφωνο ή το tablet σας ενδέχεται να μην είναι συνδεδεμένο στο δίκτυο. Βεβαιωθείτε ότι τα δεδομένα ή το Wi-Fi είναι ενεργά και ότι έχετε ενεργοποιήσει τις ειδοποιήσεις.

Android

Για να ενεργοποιήσετε το Discover στο τηλέφωνο ή tablet Android που χρησιμοποιείτε:

 1. Βεβαιωθείτε ότι διαθέτετε την πιο πρόσφατη έκδοση της εφαρμογής Google.
 2. Ανοίξτε την εφαρμογή Google Εφαρμογή Google.
 3. Επάνω δεξιά, πατήστε τη φωτογραφία προφίλ ή το αρχικό σας και μετά Ρυθμίσεις και μετά Γενικές.
 4. Ενεργοποιήστε το Discover.

Για να ενεργοποιήσετε τις ειδοποιήσεις στο τηλέφωνο ή tablet Android που χρησιμοποιείτε:

 1. Βεβαιωθείτε ότι διαθέτετε την πιο πρόσφατη έκδοση της εφαρμογής Google.
 2. Ανοίξτε την εφαρμογή Google Εφαρμογή Google.
 3. Επάνω δεξιά, πατήστε τη φωτογραφία προφίλ ή το αρχικό σας και μετά Ρυθμίσεις και μετά Ειδοποιήσεις και μετά Ειδοποιήσεις.
 4. Ενεργοποιήστε την επιλογή Όλες οι ειδοποιήσεις Google.

Σε iPhone και iPad

Για να ενεργοποιήσετε τις ειδοποιήσεις στο iPhone ή το iPad που χρησιμοποιείτε:

Ενεργοποιήστε τις ειδοποιήσεις από την εφαρμογή Ρυθμίσεις

 1. Ανοίξτε την εφαρμογή Ρυθμίσεις.
 2. Πατήστε Ειδοποιήσεις.
 3. Κάντε κύλιση και πατήστε Χάρτες Google.
 4. Ενεργοποιήστε την επιλογή Να επιτρέπονται οι ειδοποιήσεις.
Αναζήτηση
Διαγραφή αναζήτησης
Κλείσιμο αναζήτησης
Εφαρμογές google
Κύριο μενού
Αναζήτηση στο Κέντρο Βοήθειας
true
100334
false