Thử nghiệm beta ứng dụng Google dành cho Android

Nếu bạn có thiết bị Android và muốn thử các tính năng thử nghiệm của ứng dụng Google trước khi các tính năng này được phát hành, bạn có thể tham gia chương trình thử nghiệm beta.

Đăng ký để thử nghiệm beta

Để tham gia chương trình thử nghiệm beta:

  1. Truy cập trang chọn tham gia của chương trình thử nghiệm. Bạn có thể phải đăng nhập vào Tài khoản Google của mình.
  2. Chọn Trở thành người thử nghiệm.
  3. Trong mục "Tải phiên bản thử nghiệm", hãy làm theo hướng dẫn trên màn hình để bắt đầu sử dụng phiên bản beta.

Lưu ý: Phiên bản beta của ứng dụng Google có thể không ổn định và có vài sự cố nhỏ, được gọi là lỗi. Hãy cho chúng tôi biết về bất kỳ lỗi nào bằng cách chia sẻ phản hồi.

Ngừng thử nghiệm beta

Để dừng làm người thử nghiệm beta:

  1. Truy cập trang chọn không tham gia của chương trình thử nghiệm. Bạn có thể phải đăng nhập vào Tài khoản Google của mình.
  2. Dưới mục “Rời chương trình thử nghiệm,” hãy chọn Rời chương trình.
  3. Cập nhật lên phiên bản mới nhất của ứng dụng Google dành cho Android khi phiên bản có sẵn. Phiên bản mới được phát hành khoảng 3 tuần một lần.

Là người thử nghiệm beta, bạn sẽ có thể sử dụng các tính năng chưa được phát hành công khai. Những tính năng này có thể trở thành công khai trong tương lai. Chúng tôi đề nghị bạn không công bố hoặc chia sẻ các tính năng mình đang thử nghiệm cho đến khi các tính năng này được phát hành công khai.

Bằng cách thử nghiệm beta, bạn sẽ trở thành một phần quan trọng trong quá trình phát triển của ứng dụng. Sự tham gia và phản hồi của bạn sẽ giúp chúng tôi phát hành một phiên bản ứng dụng tốt hơn.

Câu hỏi thường gặp

Tôi có thể có cả phiên bản beta và phiên bản thông thường của ứng dụng không?

Bạn có thể chỉ có một phiên bản ứng dụng Google được cài đặt trên thiết bị Android của mình.

Nếu chuyển sang phiên bản beta thì tôi có mất dữ liệu gì không?

Chuyển sang phiên bản beta cũng giống như một bản cập nhật điển hình, vì vậy bạn sẽ không mất bất kỳ dữ liệu hoặc cài đặt nào.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?