Thử nghiệm ứng dụng Google dành cho Android

Nếu bạn muốn dùng thử các tính năng thử nghiệm của ứng dụng Google trước khi tính năng ra mắt, bạn có thể tham gia chương trình thử nghiệm. Khi tham gia chương trình thử nghiệm, bạn đóng góp một phần quan trọng vào quá trình phát triển của ứng dụng.

Nhờ có sự tham gia và ý kiến phản hồi của bạn, chúng tôi có thể phát hành phiên bản ứng dụng tốt hơn.

Bạn cần có 

 • Điện thoại hoặc máy tính bảng Android
 • Ứng dụng Google phiên bản thử nghiệm
  • Sau khi đăng ký làm người thử nghiệm, bạn có thể tải phiên bản thử nghiệm xuống.
   Lưu ý quan trọng: Bạn chỉ có thể cài đặt một phiên bản ứng dụng Google.

Đăng ký làm người thử nghiệm

Lưu ý quan trọng: Ứng dụng Google phiên bản thử nghiệm có thể không ổn định và có một vài lỗi nhỏ. Vui lòng chia sẻ ý kiến phản hồi nếu bạn thấy ứng dụng có lỗi.

 1. Chuyển đến trang đăng ký tham gia chương trình thử nghiệm.
 2. Nếu cần, hãy đăng nhập vào Tài khoản Google của bạn.
 3. Nhấn vào nút Trở thành người thử nghiệm.
 4. Để sử dụng phiên bản thử nghiệm, hãy làm theo hướng dẫn trên màn hình.

Vì việc chuyển sang phiên bản thử nghiệm cũng giống như hoạt động cập nhật thông thường, nên bạn sẽ không mất bất kỳ dữ liệu hay thông tin cài đặt nào.

Ngừng tham gia chương trình thử nghiệm 

 1. Chuyển đến trang hủy đăng ký tham gia chương trình thử nghiệm.
 2. Nếu cần, hãy đăng nhập vào Tài khoản Google của bạn.
 3. Chọn Rời khỏi chương trình.
 4. Cập nhật ứng dụng Google khi có phiên bản mới. Chúng tôi phát hành phiên bản mới khoảng 3 tuần một lần.

Tìm hiểu về các tính năng thử nghiệm trong Labs

Khi tham gia chương trình thử nghiệm, bạn có thể dùng các tính năng thử nghiệm có trong Labs (Phòng thí nghiệm) trên ứng dụng Google. Trong tương lai, chúng tôi có thể công khai ra mắt các tính năng đó. Tìm hiểu cách dùng thử các tính năng thử nghiệm trong Labs.

Bài viết liên quan

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
true
Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
100334
false
false