นํารูปภาพโจ่งแจ้งหรือรูปภาพลับส่วนตัวที่ไม่ได้รับความยินยอมออกจาก Google

เราตระหนักดีว่าการแชร์รูปภาพและวิดีโอลับหรือโจ่งแจ้งที่ไม่ได้รับความยินยอม (บางครั้งเรียกว่า "การแก้แค้นด้วยสื่อลามก (Revenge porn)") เป็นเรื่องที่น่ากังวลใจ บทความนี้มุ่งหวังที่จะให้การสนับสนุนคุณในขั้นตอนการส่งคําขอให้นํารูปภาพและวิดีโอเหล่านี้ออกจากผลการค้นหาของ Google โปรดใช้ฟอร์มนี้เพื่อขอให้นำเนื้อหานี้ออกจากผลการค้นหาของ Google หรืออาจให้ตัวแทนที่ได้รับอนุญาตกรอกฟอร์มดังกล่าวในนามของคุณก็ได้เช่นกัน

โปรดตรวจสอบว่าคำขอลบเนื้อหาตรงกับข้อกำหนดทั้ง 2 ข้อต่อไปนี้เพื่อให้เราช่วยคุณได้

 1. ภาพดังกล่าวแสดงให้เห็นคุณ (หรือบุคคลที่คุณเป็นตัวแทน) ในสภาพเปลือย ในกิจกรรมทางเพศ หรือสถานการณ์ที่แสดงความสนิทสนมในทางเพศ
  และ
 2. คุณ (หรือบุคคลที่คุณเป็นตัวแทน) ไม่ยินยอมต่อภาพหรือการกระทำข้างต้นและภาพได้ถูกเผยแพร่สู่สาธารณะ
  หรือ
  คุณมีเจตนาให้เนื้อหาเป็นส่วนตัว และไม่เคยยินยอมให้เผยแพร่ภาพดังกล่าวสู่สาธารณะ เช่น "การแก้แค้นด้วยสื่อลามก"

เราคำนึงถึงประโยชน์สาธารณะและความน่าสนใจที่อาจทำให้เป็นข่าวในการตัดสินใจนำเนื้อหาออก ในกรณีส่วนใหญ่ รูปภาพประเภทนี้และเนื้อหาที่แสดงควบคู่กันนั้นไม่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ ในบางกรณีซึ่งพบได้ไม่บ่อยนัก เราอาจไม่นำเนื้อหาที่มีการรายงานออกเนื่องจากเป็นประโยชน์อย่างมากต่อสาธารณะจึงจำเป็นต้องเผยแพร่สู่ผู้ใช้  ในกรณีอื่นๆ อาจมีข้อมูลที่มาพร้อมกับรูปภาพที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะซึ่งจะยังคงอยู่ในผลการค้นหาของเราได้ แต่ระบบอาจนําตัวอย่างของรูปภาพที่ไม่มีบริบทออก

แม้เราจะป้องกันไม่ให้หน้าเว็บปรากฏในผลการค้นหาได้ แต่เรานำเนื้อหาออกจากเว็บไซต์ที่โฮสต์หน้าดังกล่าวไม่ได้ จึงขอแนะนำให้คุณติดต่อเจ้าของเว็บไซต์นั้นๆ เพื่อขอให้นำเนื้อหานี้ออกก่อน ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับขั้นตอนดังกล่าว

คำแนะนำในการกรอกข้อมูลในฟอร์มการนำรูปภาพออก

 1. ในส่วนสำหรับเลือกประเภทเนื้อหาที่ต้องการนำออก ให้เลือก "ภาพเปลือยปลอมหรือภาพหรือวิดีโอที่โจ่งแจ้งทางเพศของฉัน"
 2. คุณจะต้องระบุข้อมูลต่อไปนี้เพื่อนำเนื้อหาดังกล่าวออก
  • ชื่อและนามสกุลของคุณ
  • ประเทศ
  • อีเมลติดต่อ
  • URL ที่เผยแพร่เนื้อหานี้อยู่ หากมี
  • ตัวอย่าง URL ผลการค้นหาของ Google ที่มีรูปภาพหรือวิดีโอดังกล่าวปรากฏอยู่
  • ภาพหน้าจอของเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม ซึ่งจะช่วยให้เรานำผลการค้นหาออกได้อย่างถูกต้อง เราขอแนะนำให้ใช้ซอฟต์แวร์แก้ไขรูปภาพเพื่อปิดบังส่วนที่อาจไม่เหมาะสมทางเพศในภาพหน้าจอ แต่โปรดทราบว่าเนื้อหานั้นจะต้องระบุได้เพื่อให้นำออกได้
   • สำคัญ: ภาพการล่วงละเมิดทางเพศเด็กเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมาย  อย่าถ่ายหรือใส่ภาพหน้าจอที่มีภาพการล่วงละเมิดทางเพศเด็กหรือเนื้อหาที่นำเสนอผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปีในทางเพศ  โปรดดูการรายงานภาพการล่วงละเมิดทางเพศเด็กที่นี่
ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร