Få intima eller sexuellt explicita bilder som publicerats utan samtycke borttagna från Google

Vi har full förståelse för att det är mycket obehagligt när intima eller sexuellt inriktade bilder och videor (så kallad ”hämndporr”) delas utan de inblandades samtycke. Den här artikeln hjälper dig att begära borttagning av sådana bilder och videor från Googles sökresultat. Du begär att sådant innehåll tas bort från Googles sökresultat genom att fylla i det här formuläret. Du kan även be en behörig representant att fylla i formuläret åt dig.

Begäran om borttagning av innehåll måste uppfylla båda kraven nedan för att vi ska kunna hjälpa dig:

 1. bilderna föreställer dig (eller den du representerar) naken i en sexuell eller intim situation
  och
 2. du (eller den du representerar) samtyckte inte till handlingen eller till bilderna som har offentliggjorts
  ELLER
  du avsåg att innehållet skulle vara privat och bilderna offentliggjordes utan ditt samtycke, som ”hämndporr”.

Vi tar hänsyn till allmänintresset och nyhetsvärdet när vi avgör om innehåll ska tas bort. I de allra flesta fall har bilder och innehåll av det här slaget inget allmänintresse. I mycket sällsynta fall kan det hända att vi inte tar bort det rapporterade innehållet utifrån ett starkt allmänt intresse av att göra det tillgängligt för användarna.  I andra fall kan det finnas information tillsammans med en bild som det ligger i allmänhetens intresse att den får finnas kvar i våra sökresultat, medan andra förekomster av bilden utan sammanhang kan tas bort.

Vi kan förhindra att en sida visas i våra sökresultat, men vi kan inte ta bort innehåll från webbplatser där det lagras. Därför rekommenderar vi att du i första hand kontaktar webbplatsens ägare och begär att innehållet tas bort. Mer information om processen.

Tips när du fyller i formuläret för borttagning av bilder.

 1. I avsnittet om vilket slags innehåll som ska tas bort väljer du En falsk nakenbild eller sexuellt explicit bild eller video av dig.
 2. Du måste ange följande information för att innehållet ska kunna tas bort:
  • ditt fullständiga namn
  • land
  • e-postadress
  • webbadress på vilken innehållet finns, om tillämpligt
  • ett exempel på en webbadress till Googles sökresultat där bilden eller videon visas
  • skärmdumpar på det aktuella innehållet, så att vi kan vara säkra på att vi tar bort rätt resultat. Vi rekommenderar att du använder programvara för bildredigering och suddar ut det sexuella innehållet i skärmdumparna, men tänk på vi måste kunna identifiera innehållet för att kunna ta bort det.
   • Viktigt! Bilder av sexuella övergrepp på barn är olagliga.  Ta inte och skicka inte med skärmdumpar som visar sexuellt utnyttjande av barn eller innehåll där någon under 18 år återges på ett sexuellt sätt.  Här finns mer information om hur du rapporterar innehåll som visar sexuellt utnyttjande av barn.